Aangeboden door: werkzoeken.nl

Is het werkaanbod gedaald sinds de nieuwe maatregelen?

Foto: Pexels

Veel economen, maar ook burgers vreesden voor een zware recessie na de eerste uitbraak van het coronavirus. Bedrijven kregen het zwaar, waardoor voor velen een faillissement op de loer lag.

Nu anderhalf jaar later is van die vrees weinig uitgekomen. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat de economie zich veel sneller van de pandemie herstelt dan voorheen verwacht werd. Hoe zit dit met het aantal beschikbare vacatures? Is de vraag naar een servicemonteur of bijvoorbeeld een vakkenvuller gedaald in de afgelopen periode? In dit artikel lees je er meer over!

Aantal werkzoekenden historisch laag momenteel

Niet alleen de economie presteert goed, ook de werkloosheid is historisch laag. Kort na het uitbreken van de pandemie verloren een groot aantal mensen hun baan. Met name in de horeca en binnen de evenementensector was er plotseling veel minder werk. Mensen die op straat kwamen te staan hebben niet lang zonder werk gezeten in de meeste gevallen. Zo besloten mensen die zich voorheen bezighielden met de techniek op een festival aan de slag te gaan als elektromonteur . Werknemers die zorgden voor de opbouw van het podium gingen aan de slag bij een bouwbedrijf. Het maakt dat het aantal werkzoekenden momenteel zeer laag is in Nederland.

Beschikbare aantal vacatures neemt toe

Een florerende economie maakt dat bedrijven durven te investeren. De vraag naar geschoold personeel neemt hierdoor verder toe. In combinatie met de lage werkloosheid betekent dit dat het aantal beschikbare vacatures relatief hoog is momenteel. Voor ondernemers blijkt het erg lastig te zijn om de vacante posities binnen de organisatie in te vullen. In sommige gevallen trekken ondernemers werkzoekenden aan, welke een hele andere achtergrond hebben. Zij worden eerst omgeschoold om vervolgens ingezet te worden op de vacante positie.

Enige onzekerheid over de komende jaren

Toch moet er nog een slag om de arm gehouden worden volgens economen. Veel bedrijven hebben in de afgelopen periode het hoofd boven water weten te houden door de financiële steun die de Nederlandse overheid hen bood. Het is de vraag of deze bedrijven goed blijven presteren als die financiële tegemoetkoming wegvalt. Daarbij wordt pas op een later moment gecontroleerd of alle bedrijven recht hadden op deze tegemoetkoming. Voor partijen waarbij blijkt dat zij er geen recht op hadden, kan dit leiden tot een kritieke situatie. De tegemoetkoming moet door hen worden terugbetaald, terwijl deze tegemoetkoming mogelijk al eerder is uitgegeven.

De redactie van de Meppeler Courant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.