Het gloednieuwe onderkomen van Adullam aan de Kerklaan in Staphorst.

Bewoners betrekken gloednieuw wooncomplex met 32 appartementen van Adullam Gehandicaptenzorg in Staphorst

Het gloednieuwe onderkomen van Adullam aan de Kerklaan in Staphorst. Frens Jansen

Staphorst - Streekheim, het nieuwe onderkomen van Adullam met 32 appartementen in de Kerklaan van Staphorst, is klaar. Vrijdag wordt het door de bewoners in gebruik genomen.

„Deze ingebruikname gebeurt zonder allerlei feestelijkheden. Door corona kan dat niet doorgaan”, zegt Arjan van den Brink , woordvoerder van de organisatie. Hij sluit niet uit dat er op een later tijdstip, als het kan, wel aandacht wordt besteed aan het gloednieuwe gebouw van Adullam Gehandicaptenzorg. De naam Streekheim werd door cliënten bedacht.

Zorg aan mensen met beperking

Adullam is een identiteitsgebonden (reformatorische) organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Streekheim is een wooncomplex met 32 appartementen, verdeeld over vier groepen en één logeerplek. Ze worden voorzien van eigen sanitair en gezamenlijke huiskamers.

Het nieuwe woongebouw is verrezen naast het dagactiviteitencentrum Horstheim, waar veel bewoners werken en wat eveneens onderdeel is van Adullam. De huidige woonlocaties Lindenheim en Schoonsterheim, elders in Staphorst, worden of zijn reeds verkocht, omdat deze niet meer voldoen aan de wensen van deze tijd. Ook kinderboerderij Samenzó en boerderij Druivenstein horen bij Adullam.

Draagvlak

Adullam Gehandicaptenzorg zit dertig jaar in Staphorst en kan door haar identiteit rekenen op veel draagvlak in de gemeenschap. Adullam is niet zomaar een naam voor een instelling. Adullam is de grot waar David op de vlucht voor koning Saul een veilig onderkomen vond. Zij die het moeilijk hadden, vonden een veilig onderdak bij David en dus eigenlijk bij God. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid zijn het richtsnoer voor de normen en waarden bij de instelling.

Een klein feestje was er al, want op 24 september vorig jaar onthulde mevrouw De Jong-van Gammeren, echtgenote van wijlen dominee Tjitze de Jong, bij leven lid van de Raad van Toezicht, een gedenksteen in het gebouw. 'Wel gelukzalig is een iegelijk die den Heere vreest die in Zijn wegen wandelt’, staat er op de tegel.