Dalfser raad bespreekt toekomst zwembaden

De zwemvierdaagse in het zwembad van Nieuwleusen. Archieffoto Rieks Folkerts

Nieuwleusen Welke ambities heeft de Dalfser gemeenteraad met de twee gemeentelijke zwembaden en hoeveel geld wil de raad hieraan besteden? Op deze vraag moet de raad in januari antwoord geven.

In de gemeente zijn twee zwembaden; de Gerner in Dalfsen en De Meule in Nieuwleusen. De laatste drie jaar kostten de beide baden de gemeente gemiddeld ieder jaar 280.000 euro.

Op verzoek van de raad is onderzoek gedaan naar een beter verdienmodel. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de beide baden functioneel zijn, maar dat de beleving ontbreekt. En dat is volgens de onderzoekers juist een belangrijk element bij de keuze van vrijetijdsbesteding. Wie publiek wil trekken moet zorgen dat er lokale hotspots komen.

Moeten de zwembaden vooral plaatsen worden voor baantjeszwemmers en met weinig attracties of juist ook aantrekkelijker voor meer publiek of toeristen? Dit laatste is vooral voor Dalfsen aan de orde.

Verder zijn de personeelslasten van de beide zwembaden aan de hoge kant. Daar staat tegenover dat de baden ook gemiddeld langer open zijn dan andere baden.

In de rapportage wordt een lange lijst van sterke en zwakke punten en kansen genoemd. Denk bijvoorbeeld aan goede veiligheid en lage tarieven die voor iedereen betaalbaar zijn. Anderzijds is er weinig ondernemerschap en zijn er niet veel vernieuwende activiteiten. Bij de kansen worden inzet van vrijwilligers en meer beleving genoemd.

Vijf modellen

Om het doel en de ambities te bereiken geven de onderzoekers de raadsleden vijf bedrijfsmodellen. Het eerste model is sluiten. Deze optie is niet van toepassing, want de politici hebben tot nu toe altijd duidelijk aangegeven dat een zwembad gezien wordt als een basisvoorziening in de beide dorpen.

In het tweede model wordt voorgesteld om de baden te optimaliseren: verbeteringen aanbrengen aan de kostenkant en de opbrengstenkant. Genoemd worden lagere personeelskosten door inzet van vrijwilligers en het ontwikkelen van meer activiteiten.

Als derde model wordt voorgesteld om een belevingsbad te maken. Als voorbeeld hierbij wordt een winterbootcamp genoemd, waarbij het zwembad als locatie wordt gebruikt.

Bij het vierde model, dat de lokale leisure hub wordt genoemd, staan natuurbeleving en duurzaamheid centraal. Het zwembad is het startpunt van veel activiteiten zoals wandelen m fietsen en andere sportactiviteiten.

Het laatste model is het bouwen van een aquapark. Hierbij wordt direct al de kanttekening gemaakt dat Dalfsen en Nieuwleusen daarvoor te klein zijn.

In het verleden is ook al onderzocht of privatisering van de baden mogelijk was, maar dat plan is niet gelukt. De raadsleden bespreken hun bevindingen over de zwembaden op 18 januari tijdens de raadscommissie.