Fruithof Frederiksoord vult verzameling aan met historische Noord-Nederlandse fruitrassen. Bomencollectie heeft de erfgoedstatus

Fruithof Frederiksoord breidt collectie fruitbomen uit. Foto: Fruithof / Martin Kleinman

Fruitbomen met de mooiste namen, zoals De Roem van Drachten, de Boerma appel, de Reukappel, de IJsselpronk, de Zoete van der Schoot, en het Krûsnotsje zijn afgelopen week geplant in de Fruithof in Frederiksoord. De Fruithof breidt daarmee de collectie Noord-Nederlandse fruitrassen uit.

Inmiddels omvat de collectie van de Fruithof al meer dan 550 verschillende rassen. Daarmee is het de grootste collectie oude fruitrassen van West Europa. Het zijn voornamelijk appelbomen, maar er staan ook peren- en pruimenbomen.

Doel is om oude rassen te behouden voor de toekomst

Vanaf 1989 hebben actieve leden van de Noordelijke Pomologische Vereniging (NPV) honderden oude en verloren gewaande fruitrassen teruggevonden en in 1995 bijeen gebracht. Doel is om deze rassen te behouden voor de toekomst, en om het gebruik ervan te stimuleren.

Sinds kort is de erfgoedstatus van de NPV-Fruithof collectie bekend. Bij de bepaling ervan is gebruik gemaakt van de indeling van het Nederlands Fruitnetwerk waarmee duidelijk wordt gemaakt of een ras wel of geen erfgoed is en behoud ervan urgent of niet urgent.

Collectie bestaat voor de helft uit Nederlands erfgoed

De uitkomst gaf aan dat de collectie voor de helft bestaat uit Nederlands erfgoed met de status urgent, dat wil zeggen dat het behoud ervan dringend of hoognodig is. De andere helft is niet urgent, dat wil zeggen dat het historische rassen van buitenlandse oorsprong zijn, waarvan het niet nodig is deze in een Nederlandse collectie onder te brengen.

De collectiecommissie van de NPV en de Fruithof heeft voorgesteld om het percentage urgent erfgoed op de Fruithof uit te breiden. Unaniem is besloten de collectie uit te breiden en aan te vullen met Noord-Nederlandse rassen. Er is een lijst met rassen samengesteld die hiervoor in aanmerking komen.

De volgende stap was om te bepalen welke bomen nog ontbraken. Vervolgens zijn de leden van de commissie op pad gegaan om de ontbrekende rassen bij andere kwekers en boomgaarden op te sporen. Afgelopen week was het dan zover. De eerste ontbrekende fruitbomen zijn gearriveerd en geplant.