Mark Turksma, PvdA, trok fel van leer in het raadsdebat over het sociaal domein.

Gemeenteraad De Wolden: op jeugdhulp mag niet worden bezuinigd

Mark Turksma, PvdA, trok fel van leer in het raadsdebat over het sociaal domein. De Wolden Artizzl Media / Peter Nefkens

Zuidwolde - Als er dan toch gekort moet worden op het sociaal domein, dan moet de hulp aan kinderen, de jeugdhulp, daar zeker van gevrijwaard blijven. Daarover waren de fracties het donderdagavond wel eens in het raadsdebat over de herijking van dat sociaal domein.

Er hangt naar aanleiding van een raadsbesluit een taakstelling van 1,2 miljoen euro op het sociaal domein boven de Wolder markt. Het college had echter bij het begeleidende document voor het debat al aangegeven dat er mogelijk ook voordelen aan komen. Zo lijkt de jaarrekening over 2020 gunstiger uit te vallen dan verwacht. Tevens is de verwachting dat vanuit het Rijk aanvullend budget komt voor de jeugdzorg. 

Twee elementen die de taakstelling van 1,2 miljoen kunnen beïnvloeden. „Maar je moet oppassen dat je je niet te snel rijk rekent. Er komt ook een herverdeling van het Gemeentefonds aan. Die pakt nadelig uit voor de kleine gemeenten”, waarschuwde Albert Haar (D66). Vanuit dat Gemeentefonds ontvangen gemeenten geld van de Rijksoverheid. 

Wat de PvdA betreft was dat te makkelijk. „Uiteindelijk ligt de invulling hier in de raad, daar heeft de grootste fractie een grote invloed op”, wees Mark Turksma naar Gemeentebelangen. Wat D66 betreft moet ook meer aandacht komen voor preventie, zodat misschien wat oorzaken voor het gebruik van voorzieningen kunnen worden weggenomen.

Controle op facturen

Er zijn volgens de politiek wel andere mogelijkheden om de kosten binnen de perken te houden. Meer controle op facturen bijvoorbeeld van mensen die op vakantie waren, maar toch declareerden, of de bijdrage afhankelijk van het inkomen te maken. „En standaardtarieven zijn ook onzin. Honderd euro per keer? Laten ze gewoon de tijd berekenen”, vond Jaap Wiechers van de ChristenUnie. Hij had nog een pijnpunt: „Hoe kan het dat zorginstellingen flinke winst maken, maar dat wij als gemeente tekorten hebben?" 

De stevigste verbale bijdrage kwam van Turksma, omdat hij al jarenlang heeft aangedrongen op een onderzoek naar de redenen waarom heel veel jaar er geld overbleef dat voor het sociaal domein was bestemd. Het gaat om meer dan twee miljoen euro die in de algemene reserve werd gestort. Bij het college en de meeste raadsleden vond de PvdA geen gehoor. „Het geld was er. En nu zijn er verliezen en moet bezuinigd worden? Schaam je! De VVD roept ferm dat de kosten en baten in balans moeten zijn en het college zei steeds dat er niemand tussen wal en schip mocht komen. Dit is geen sociaal beleid, maar het is gewoon boekhouden”, foeterde Turksma. „Het sociaal domein is geen luxe, maar het gaat om zaken die heel hard nodig zijn.”

'Bezuiniging is op drijfzand gebouwd'

Dat er processen die beter, efficiënter kunnen, daar was iedereen het wel over eens. Het woord bezuinigen lag veel fracties zwaar op de maag. „Die 1,2 miljoen bezuiniging is op drijfzand gebouwd”, vond Karin Brouwer namens het CDA. „Ik kan de argumenten niet vinden, wij hebben ook cijfers opgevraagd waaruit blijkt dat er nu ook nog geld over is, bij de Wet maatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld. Het grootste probleem is de jeugdzorg, daar zou, zo blijkt bij andere gemeenten, misschien wel 40 procent bij moeten.”