Staphorst begint vast. Hardenberg zegde toe een vervolg aan te leggen.

Met beetje geluk begint gemeente Staphorst nog dit jaar met aanleg van fietspad langs Heerenweg in IJhorst

Staphorst begint vast. Hardenberg zegde toe een vervolg aan te leggen. Frens Jansen

Met een beetje geluk wordt eind dit jaar begonnen met de aanleg van een fietspad langs de Heerenweg in IJhorst tot aan de Respersweg.

Dat laat wethouder Alwin Mussche weten. Het vrijliggende fietspad is een lang gekoesterde wens van de dorpsraad IJhorst. Hoewel er weinig ongevallen gebeuren, wordt de bochtige Heerenweg door het Reestdal vooral door fietsers als gevaarlijk ervaren. Staphorst heeft hiervoor 1,1 miljoen euro uitgetrokken. De provincie Overijssel betaalt 454.000 euro.

Stukje grond

De eerste gesprekken met burgers over het aankopen van grond zijn reeds gevoerd en deze gaan de komende maanden door. Door de dorpsraad wordt al zolang gehamerd op het fietspad dat Mussche niet verwacht dat veel burgers dwars zullen liggen als de gemeente een beroep op ze doet voor een stukje grond. De snelheid van realiseren hangt af van de voortvarendheid van deze gesprekken en de ontwikkelingen rondom corona.

De gemeente Hardenberg weigerde aanvankelijk het fietspad op haar grondgebied een vervolg te geven. Dat veranderde toen de gemeenteraad van Hardenberg via een amendement zorgde dat het fietspad toch opgenomen werd in de prioriteitenlijst en om de prioritering van deze route terug te laten komen in het fietspadenplan dat eind dit jaar aan de orde komt.

Gemeentegrens

Staphorst laat het pad niet doorlopen tot aan de gemeentegrens, waar in afwachting van de stappen van grote zuiderbuur Hardenberg, de fietsers op de openbare weg van Groot Oever zouden uitkomen. Een paar honderd meter eerder, bij de Respersweg, komen de fietsers op de rijbaan. Dat zou veel veiliger zijn.

Als Hardenberg haar deel van het fietspad aanlegt, realiseert Staphorst het laatste deel tot aan de grens. Dit kan nog wel een paar jaar duren.

Fietspad langs Kanlaan en Evenboersweg

Voor verdere uitwerking en realisering is een gemeentelijke projectgroep opgericht. Hierin worden alle benodigde disciplines betrokken, waarbij de gehele groep medewerkers de zorgen en verantwoordelijkheden deelt als het gaat om het project. De groep komt regelmatig bijeen.

Dit is een dure les die de gemeente Staphorst geleerd heeft van de aanleg van een ander fietspad, namelijk de route langs de Kanlaan en Evenboersweg. Dit werd 1,3 miljoen euro duurder, doordat het intern mis ging. Alles kwam op het bordje bij één medewerker. Het liep hem over de schoenen. De aanleg van dit fietspad is nu gaande. Het eerste deel is inmiddels klaar.