Progressief Westerveld komt met eigen 'ambitiedocument' ('Dit bevat wél de inbreng van bewoners en raadsleden')

Gemeentehuis in Diever.

Progressief Westerveld heeft een eigen ‘ambitiedocument omgevingsvisie’ gepresenteerd. Volgens de partijen zijn in dit document wel ‘ambities en speerpunten van de raad en bevolking’ terug te vinden. Volgens de partij miste dat in het onlangs door de raad samengestelde en vastgestelde ambitiedocument.

Volgens Progressief Westerveld ontbraken eind maart in het ambitiedocument de ambities en speerpunten zoals die zijn opgehaald bij de inwoners en de gemeenteraad.

Volgens de partij is er door de samenstellers niet geprobeerd om de inbreng van raadsleden en bewoners onder te brengen in het document. „De meningen van de bewoners staan, zonder enig commentaar, in een losse bijlage. De inbreng van de raadsleden is helemaal niet terug te vinden. Het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie is daardoor helaas vals van start gegaan”, aldus fractieleider Michiel van de Kasteelen.

‘Ambities en speerpunten aangescherpt’

Daarop besloot de fractie van de partij zelf maar een ambitiedocument op te stellen. „We hebben de inbreng van iedereen zoveel mogelijk verwerkt in de ambities en speerpunten. Het is daarmee een echt alternatief ambitiedocument waarin we proberen recht te doen aan ieders inbreng. Gelijktijdig hebben we de ambities en speerpunten zo veel mogelijk aangescherpt en ingevuld.”

De fractie van Progressief Westerveld ziet het eigen ambitiedocument nu als de basis van de inbreng van de partij bij het komende debat over de omgevingsvisie.