Kinderen leren hoe om te gaan met grote landbouwvoertuigen is gedragsbeïnvloeding.

Provincie Overijssel steunt vrijliggend fietspad Heerenweg

Kinderen leren hoe om te gaan met grote landbouwvoertuigen is gedragsbeïnvloeding. Streekredactie / Eelco Kuiken

IJhorst - De provincie Overijssel draagt 457.000 euro bij aan de aanleg van een vrijliggend fietsland langs de Heerenweg.

De aanleg kost 1,1 miljoen euro. Ook krijgt Staphorst 125.000 euro voor bedragsbeïnvloeding. Gedeputeerde Staten stellen dit jaar 21 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding.

Witte rook

Staphorst praat momenteel met Hardenberg om te kijken of het fietspad na de gemeentegrens niet stopt. Er is nog geen witte rook. Vorig jaar zei de buurgemeente weinig te voelen voor een vervolg. In totaal zijn 48 projecten geselecteerd die dit jaar kunnen starten en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk te verbeteren.

De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed.

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor Staphorst gaat het om 125.000 euro. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland.

Landbouwverkeer

Leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Staphorst nemen op vrijdag 9 en 15 februari deel aan het project Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Dat is een jaarlijks terugkerend programma waar ook de provincie Overijssel een bijdrage aan levert. De gemeente vindt het VOMOL-project belangrijk, omdat de leerlingen vaak een vervolgopleiding kiezen buiten de gemeente. Hierdoor moeten ze verder fietsen over plattelandswegen met veel landbouwverkeer.

Op 8 en 15 februari staan verschillende landbouwmachines opgesteld. Leerlingen van het Zone.college geven uitleg over wat de gevaarlijke punten zijn bij deze machines en hoe je hier het beste veilig mee om kunt gaan. De praktijkdagen worden gehouden bij De Tippe. De organisatie is in handen van leerlingen van het Zone.college, opleiding Loonwerk, in samenwerking met de gemeente Staphorst. De loonbedrijven Dunnink, Brand, Kuiper en Bouwman verlenen ook hun medewerking.

Vrijdag 8 februari zijn de Koning Willem-Alexanderschool, CNS, De Levensboom en Willem de Zwijgerschool aan de beurt, een week later: de Harmen Doornveldschool, De Triangel, Prins Mauritsschool, De Berkenhorst en de Maarten Lutherschool.