Het viaduct Dekkersland. Dit is de beste plek voor een aansluiting, dat was en blijft de conclusie. Staphorst kan het echter niet betalen.

Staphorst blijft bij oude conclusie: nieuwe op- en afritten A28 moeten verplaatst worden naar het zuiden. Geld ontbreekt, dus het blijft voorlopig een wens

Het viaduct Dekkersland. Dit is de beste plek voor een aansluiting, dat was en blijft de conclusie. Staphorst kan het echter niet betalen. Foto: Eelco Kuiken

Na veel onderzoeken en onlangs nog een quickscan komt het college van burgemeester en wethouders van Staphorst tot de conclusie dat nieuwe aansluitingen op de A28 nabij de Gorterlaan de beste oplossing is als het gaat om leefbaarheid van de gemeenschap en de doorstroom van het verkeer op lokale wegen.

Het is de beste oplossing, maar financieel vooralsnog onbereikbaar, omdat andere overheden, zoals provincie en Rijkswaterstaat er geen heil in zien. Het is een nieuwe conclusie die feitelijk een oude is, want in de structuurvisie, die een aantal jaren geleden het levenslicht zag, stond dit ook al.

Staphorst verplaatst zich in zuidelijke richting en het verkeer op de lokale wegen loopt vast. Uit onderzoek blijkt dat over tien jaar de file bij de stovonde tot op de A28 staat.

Bijna 23 miljoen euro aan kosten

Zelfs een halve aansluiting, alleen de toe- en afrit van en naar Zwolle nabij de Dekkersweg en J.J. Gorterlaan, lost de capaciteitsproblemen al grotendeels op. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en Rouveen verbetert direct door deze halve aansluiting. Het punt is dat dit bijna 23 miljoen euro kost, omdat er een nieuw viaduct moet komen. Daarmee is dit kansloos.

De Staphorster ovale rotonde, oftewel stovonde, is ook een knelpunt. Het is er vaak te druk. Onderzoek leert dat er eigenlijk weinig aan te doen is en dat de bevolking het (voorlopig) maar moet accepteren.

Twee opties onderzoeken

Twee oplossingen vallen niet bij voorbaat af: een afrit op de A28 vanaf Zwolle via Dekkersland én de oprit naar Zwolle laten lopen via de Middenwolderweg. B en W stellen voor deze opties te onderzoeken.

De oprit naar het zuiden wordt bij deze laatste oplossing verlengd tot voorbij de Middenwolderweg. Een verlengde invoegstrook dus. Aan de westzijde van het viaduct komt een lusje en deze komt uit op de verlengde oprit. Verkeer vanaf Staphorst-Zuid en de bedrijventerreinen die naar het zuiden willen, hoeven dan niet meer via de stovonde, maar gaan over het viaduct en voegen via het lusje in op de verlengde oprit en vervolgens op de A28.

Het is feitelijk een idee van het CDA in Staphorst waar deze partij al jaren voor pleit.