Zo zou het moeten worden, maar het lijkt een zware dobber te worden.

Supermarktplan Rouveen is afgeschoten: ‘Als het niet lukt, komen er gewoon woningen’

Zo zou het moeten worden, maar het lijkt een zware dobber te worden. Klaas Boer

Rouveen - Een supermarkt met winkels en appartementen in Rouveen lijkt weer ver weg nu de Omgevingskamer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de lokale monumentenadviesraad negatief adviseren over de plannen. Ze vegen de vloer ermee aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst neemt dit negatieve advies over en legt dit voor aan de gemeenteraad van Staphorst. De lokale politiek moet een keuze maken tussen leefbaarheid van Rouveen enerzijds of het behoud van het beschermd dorpsgezicht en van een rijksmonument anderzijds.

Laatste kans voor politiek

Initiatiefnemer Benny Bisschop die het terrein wil ontwikkelen en graag plaats biedt aan een supermarkt, elf appartementen en zes ondersteunende winkels zegt dat dit de laatste kans is voor de politiek om de leefbaarheid van het dorp een impuls te geven. Hij is er al jaren mee bezig en hij is niet van plan de plannen nu weer aan te passen. „Als het niet lukt, komen er gewoon woningen. Het woord is nu aan de Staphorster politiek. In de Omgevingskamer zitten mensen die hier niet vandaan komen.”

Het gaat om een Coop-supermarkt van een ondernemer uit Ruinerwold die brood ziet in Rouveen, vijf of zes kleine winkels en elf appartementen op een locatie aan de Oude Rijksweg 457 in het hart van het dorp.

Belangrijk plan voor leefbaarheid

Het is een belangrijk plan voor de leefbaarheid van Rouveen. In 2016 vertrok de Spar uit het dorp, sindsdien moet de kern een kruidenier ontberen. Rouveen groeit nog steeds en de bewoners missen hun supermarkt, zo bleek uit een enquête van de dorpsraad uit 2017. Deze enquête wees ook uit dat deze plek volgens de Rouveners de beste locatie is voor een supermarkt. De Spar vertrok overigens wegens te weinig omzet. Een kanttekening is wel dat 27 procent van de 1399 vestuurde enquêtes terugkwam.

Niet in balans

De Omgevingskamer, een onafhankelijke club experts die ruimtelijke ordeningsvraagstukken toetst, vindt de nieuwe ontwikkeling veel te veelomvattend en niet in balans in het beschermd dorpsgezicht. „De ontwikkeling doet ernstig afbreuk aan de cultuurhistorische waarde.” De Omgevingskamer brandt de plannen tot op de grond toe af. Te groot, niet passend, niet in balans, eigenlijk klopt er niks van.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil niet dat een rijksmonument gaat wijken voor de plannen en zelfs als dat niet zou gebeuren (maar Bisschop wil het wel) is de RCE nog zeer kritisch. Volgens initiatiefnemer Bisschop past de status al jaren niet meer bij de actuele situatie, maar de RCE wil hier niks van weten. Een dergelijke mening heeft ook de lokale Monumentenadviesraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het wel en wee van monumenten langs de Streek. Het rijksmonument mag volgens de lokale raad niet verdwijnen.

19 januari in de raad

Nu belangrijke adviesorganen het plan afbranden, is het de grote vraag wat de politiek gaat doen. De eerste behandeling in de gemeenteraad is op 19 januari.