Vaccinaties en sport gaan goed samen: waarom geen prikevents rond voetbalwedstrijden op zaterdag? | Opinie

Opkomst van de spelers tijdens de laatste wedstrijd van FC Meppel, thuis, met publiek (bekerwedstrijd tegen WKE'16, uitslag 5-1). Foto Gert Ribberink/FC Meppel

Je laten vaccineren is in het belang voor de algehele volksgezondheid. Maar niet iedereen komt het doordeweeks goed uit. Tegelijkertijd willen veel mensen weer kunnen sporten. Drie clubleden van FC Meppel pleiten voor prikevents rond voetbalwedstrijden op zaterdag.

Beste Mark, beste Hugo, in tijden van crisis komen verschillende deelbelangen onder druk te staan, dat ervaren jullie als roergangers maar al te goed. Er zijn zowaar burgers die gaan rellen. Er zijn ook belangenorganisaties die non-stop aan de bel trekken of bezwaar maken.

Sport als smeermiddel

Het is aan jullie om keuzes te maken, maar in plaats van te rellen of bezwaren te maken denken wij graag constructief mee vanuit de samenleving met sport als smeermiddel.

Er moet zoveel mogelijk op corona worden ge(snel)test zodat mensen als de wiedeweerga in quarantaine gaan bij een positieve uitslag, ten behoeve van de algehele volksgezondheid (en daarmee ook de economie). Het is eveneens zaak, in het belang van diezelfde volksgezondheid, dat er zo snel mogelijk een zeer hoge vaccinatiegraad wordt gerealiseerd.

Zoveel mogelijk sporten

Tegelijkertijd willen veel mensen, heel terecht, en heel gezond, ook zoveel mogelijk sporten. Dat belang staat alleen onder druk vanwege de huidige coronamaatregelen.

Dat kan op een slimme manier anders door de verschillende belangen te combineren in prikevents waarbij sport centraal staat.

Gedeelte zal wegblijven

Net als bij vorige vaccinatieprogramma’s zal een gedeelte van de bevolking braaf ingaan op de (doordeweeks geplande) oproepen van de overheid. En zal een ander gedeelte wegblijven vanwege bijvoorbeeld principieel-religieuze redenen.

Maar er is ook een grote groep die er wat argelozer instaat, of die het laat afhangen van zaken als ‘heb ik wel tijd’ of ‘moet ik dan werken’.

Prikevents en prikweekenden

Onze inschatting is dat jullie vooral vanwege de laatste groep prikevents en zelfs prikweekenden willen gaan organiseren, om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te realiseren ten behoeve van het publieke belang. Zo’n prikevent willen wij graag op onze manier organiseren, maar zien jullie er ook brood in?

Hoe wij die voor ons zien? Er worden dan, tegen de huidige coronaregels in, voetbalwedstrijden georganiseerd tussen teams van verschillende clubs. Toeschouwers, dat wil zeggen ouders en grootouders, mogen ook komen kijken op hun vrije zaterdag. Mensen zullen na een jaar corona weer veel zin hebben om een keer weer naar het voetbalveld te gaan – we voorzien dus een opkomst van duizenden mensen.

Niet iedereen welkom

Maar niet iedereen is welkom. Er vindt namelijk strenge triage plaats, want er moet een negatieve uitslag van een recente coronatest worden overlegd door spelers, staf en toeschouwers. Ook hier voorzien we in een deelbelang, gericht op de korte termijn, om de kans op coronabesmettingen te reduceren.

Maar dat is niet alles. De teams en hun toeschouwers die we uitnodigen worden geselecteerd op bereidheid tot vaccinatie, met als leeftijdscriterium 18 jaar en ouder voor het vaccineren.

Eenmaal door de triage gaan personen ouder dan 18 jaar eerst de priktent in voor het ‘single shot vaccin’ van Janssen. Met klem: niemand wordt hiertoe verplicht, want dat is onwettig.

Op hun vrije zaterdag

Er worden, met sport als smeermiddel, wel heel veel mensen verleid om zich te laten vaccineren op hun vrije zaterdag – een niet te onderschatten deelbelang gericht op de lange termijn. En bevalt ons prikevent goed, dan zullen vast meer clubs van volkssport nummer één dit voorbeeld volgen.

Hopelijk sluiten ook andere buitensporten dan aan. We hebben dan wel de Rijksoverheid aan onze zijde nodig, met gepaste spoed.


Hans Noppers, Hans ter Voorde en Arjan Linthorst zijn respectievelijk bestuurslid, voorzitter en jeugdleider bij FC Meppel