Wadi's functioneren nog niet optimaal in Nieuwleusen

Nieuwleusen - Door de voortdurende regenval zijn de wadi’s, Water Afvoer Drainage Infiltratie, in Nieuwleusen vol gelopen.

Bij het kulturhus de Spil is de waterstand duidelijk zichtbaar in de wadi aan de Backxlaan en ook in het openluchttheater, waar veel water naar toe stroomt. Het meest opvallend is de watertoevoer in Nieuwleusen te zien in het middengebied, tussen de twee toegangswegen van de straat de Citroenvlinder in de nieuwe - in aanbouw zijnde - woonwijk de Westerbouwlanden.

De wadi is voor een groot deel vol gelopen met regenwater. Of de toekomstige bewoners van de woonwijk Westerbouwlanden dit ook zo voor ogen hadden, is niet bekend. Ze hebben nu een klein zwembad voor de deur. Hoe hoog het water staat, is ook niet gecontroleerd. Duidelijk is dat de laatste letter van de Wadi nog niet optimaal functioneert.

Wadi

Met een wadi wordt een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie.