Meppeler media halen de banden aan

Meppel - Handtekeningen, handenschudden en gebak! Drie woorden die de voortdurende samenwerking tussen de Meppeler Courant van de NDC mediagroep en RTV Meppel onderstrepen.

Pier Baarsma, algemeen directeur van NDC mediagroep, en Hans Wolff, voorzitter van RTV Meppel ondertekenden op dinsdagmiddag 19 maart een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wordt de jarenlange band tussen de twee media verstevigd. De krant en de omroep hadden al langer een samenwerkingsverband, maar na de overname van het courantenbedrijf van Boom Uitgevers door NDC mediagroep kwam een beetje de klad in de opgebouwde relatie.

Baarsma stelde tijdens de bijeenkomst dat ‘NDC mediagroep de lokale en regionale journalistiek continuïteit wil geven.’ ‘Dit gebied verdient kwalitatief goede journalistiek’, aldus de directeur.

De lokale omroep heeft het financieel niet gemakkelijk. Wolff gaf in 2017 aan de gemeente aan dat de financiering van de lokale omroep was gestoeld op ‘een verouderd belastingstelsel, die voor gemeenten uitgaan van een bijdrage per inwoner of wooneenheid.’

5000 euro extra

Begin dit jaar liet wethouder Henk ten Hulscher echter weten dat er de komende drie jaar door de gemeente ieder jaar 5.000 euro wordt vrijgemaakt voor RTV Meppel. Dat is bovenop de standaard Rijksbijdrage voor lokale omroepen, die via de gemeente wordt doorgesluisd. Voor Meppel is dat een bedrag van bijna 22.000 euro (aantal inwoners keer 0,65 cent).

Naast deze inkomsten ontvangt de omroep ook giften en bijdragen donateurs. Vanwege de samenwerking ontving de omroep jaarlijks ook een sponsorbedrag van de krantenuitgeverij. Immers, de twee media versterken elkaar op het gebied van onder andere foto- en videoreportages. Zo werd jarenlang samengewerkt in het programma Ondernemend! Later sloot RTV Drenthe zich bij dit initiatief aan. Ook de Kapstok, een serie reportages over uiteenlopende onderwerpen was een vrucht van de samenwerking tussen de twee Meppeler media.

De aangehaalde band stelt de 126 vrijwilligers van de inmiddels 35-jarige omroep mede in staat om dagelijks lokale nieuwsvoorziening te verzorgen via radio- en televisie-uitzendingen en internet.

Journalistieke krachten bundelen

Flip Vellinga, redactiecoördinator van de Meppeler Courant is blij met de voortzetting van de samenwerking. ‘We moeten de journalistieke krachten bundelen in een kleine gemeenschap’, aldus Vellinga. ‘Het was direct na de overname al de intentie om te blijven samenwerken. Maar het eerste contract liep ten einde en door de overnameperikelen heeft het lang geduurd voordat er een nieuwe overeenkomst lag. Dat was niet goed voor de beeldvorming.’

Volgens Wolff werkt RTV Meppel niet mee aan de vorming van een streekomroep. ‘Die 126 vrijwilligers zijn verbonden met de gemeenschap, die gaan echt niet naar bijvoorbeeld Hoogeveen om daar de uitzending te verzorgen. Bovendien, zo’n streekradio kost 250.000 euro, dat kunnen we nooit betalen. We zijn blij dat we met NDC verder kunnen.’