Havelter Brink gaat op de schop

Havelte - In het centrum van Havelte wordt momenteel druk gewerkt aan de herinrichting van de Brink en directe omgeving. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

De Dorpsgemeenschap Havelte heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie en daarnaast het vervaardigen van een ontwerp voor de herinrichting van het Piet Soerplein. In samenspraak met de gemeente Westerveld is er toen voor gekozen om niet alleen het Piet Soerplein aan te pakken, maar ook andere delen van Havelte. In het Ruimtelijk Actieplan staat aangegeven waar de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden en hoe deze op een goede manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Uiteindelijke doel van de werkzaamheden is een prettige en levensloopbestendige openbare ruimte voor de bewoners te realiseren. Daarnaast moet Havelte weer een aantrekkelijke bestemming worden voor de toerist en recreant.

In het plan komen landschappelijke, economische en cultuurhistorische elementen samen. Het plan is ontstaan op basis van een brainstorm met betrokkenen en een ruimtelijke analyse. Vervolgens zijn schetsmatige voorstellen voor de invulling en (her)inrichting van diverse verblijfsplekken en verbindingen gedaan en zijn de kosten van de voorstellen in beeld gebracht.

Voetpad

Het Piet Soerplein en directe omgeving zijn ondertussen al heringericht. De officiële opening vindt dit voorjaar plaats. De herinrichting van de Brink en de Dorpsstraat zijn ondertussen in volle gang. Al twee weken wordt er hard gewerkt. Aan de evenzijde van de Dorpsstraat wordt een voetpad aangelegd. Om meer ruimte te creëren wordt hiervoor de rijbaan van de Dorpsstraat verlegd. Ook worden op de Brink bomen gekapt en nieuwe bomen aangeplant zodat de waardevolle Brink weer klaar is voor de toekomst.

Jan Pieter Nijenhuis van het aan de Brink gevestigde café ’t Knooppunt, moet straks voor zijn bedrijf aan aantal parkeerplaatsen missen. Daartegenover staat dat de ondernemer nu een fundering kan aanleggen om straks een permanente serre aan zijn pand te kunne realiseren. ‘Alles is in prima overleg gegaan met de gemeente. Ja, het is even lastig en een rommel voor de deur maar we krijgen er wel iets moois voor terug. Nog even doorbijten en dan is de overlast voorbij.’

De planning is dat eind deze maand de werkzaamheden afgerond zijn.