College wil nieuwbouw op URZO-locatie en uitbreiding Slotplantsoen

Meppel - Op de voormalige URZO-locatie komt nieuwbouw. In het plan van het college van burgemeester en wethouders is ruimte voor herenhuizen aan de Nooteboomstraat, appartementen aan het Slotplantsoen en eventueel sociale huurappartementen naast de Keyserstroom. Ook stelt het college voor om het Slotplantsoen uit te breiden.

Wethouder Koning: ‘We hebben de stedenbouwkundige randvoorwaarden in goed overleg met de verschillende eigenaren opgesteld en proberen hiermee de ontwikkeling te versnellen. Het is dus geen vastomlijnd plan. Het gaat om een kwalitatieve impuls voor het hele gebied, niet een enkel pand. Het is overigens straks aan de eigenaren zelf om daadwerkelijk tot ontwikkeling van de URZO-locatie te komen.’

Behoud winkels

De ambitie voor de Kruisstraat is het behoud van winkels op de begane grond en op de etage ruimte voor woningen. In de raadsstukken valt te lezen dat de hoek Slotplantsoen en Kruisstraat zich optioneel leent voor een kleine horecagelegenheid. Daarnaast is het mogelijk de huidige bakkerij in te passen in het plan. Dit kan op de huidige locatie of elders aan de Kruisstraat of Touwstraat.

Op dit moment staat een deel van de URZO-locatie leeg, wat een rommelige uitstraling geeft. De randvoorwaarden geven ook ruimte voor een nieuwe kwalitatieve impuls voor de Kruisstraat en Nooteboomstraat. Daarnaast is de ambitie om achter het Joods Monument een deel aan het Slotplantsoen toe te voegen.

Zorgvuldige inpassing

Qua toekomstige bouwhoogtes wordt aangesloten bij de omgeving. Zo wordt de hoek van het Slotplantsoen aan de Nooteboomstraat maximaal drie lagen hoog. Eventuele nieuwbouw bij de Kruisstraat sluit aan bij het historische karakter van de straat. Parkeren zal in de toekomst inpandig en uit het zicht geregeld worden. Door de toevoeging van groen aan het Slotplantsoen komt het Joods Monument centraler te liggen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijke monumentale waarden van de oude schoenenfabriek en sociëteit aan de Kruisstraat. Dit wordt nog nader onderzocht.

De randvoorwaarden zijn met verschillende eigenaren en belanghebbenden opgesteld. Omwonenden en omliggende bedrijven zijn per brief geïnformeerd.