Uitspraak raadslid De la Mar zorgt voor onrust in coalitie Westerveld

Diever - Onrust in de coalitie in Westerveld. De coalitiepartners Gemeentebelangen en DSSW-SW nemen afstand van de woorden die Progressief Westerveld0raadslid Hans de la Mar deze week gebruikte inzake de bollentelers in Westerveld. Volgens De la Mar staan die symbool voor alle niet-biologische landbouwers in de gemeente.

De uitspraak van De la Mar doet de nodige stof opwaaien omdat de bollentelers in gesprek zijn met de gemeente over maatregelen tegen het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in de lelieteelt. Nu De la Mar heeft gezegd dat de bollentelers symbool staan voor alle landbouwers, hebben de bollentelers de gesprekken hierover opgeschort. De bollentelers zeggen dat zij geen gesprekken voeren, die wellicht in de toekomst gevolgen hebben voor de gehele landbouw in Westerveld. ‘Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen wij niet nemen.’

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt was in 2018 een belangrijk onderdeel in de Westerveldse verkiezingsstrijd. Ook voor de coalitiepartners van Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen. Ook die partijen namen een duidelijk standpunt in. Na de verkiezingen vonden de drie partijen elkaar in de coalitie. Echter de door De la Mar uitgesproken woorden deze week, worden door DSSW-SW en Gemeentebelangen niet gesteund. 'Wij zijn zeker niet gelukkig de door De la Mar gebruikte woorden dat de lelieteelt symbool staat voor alle niet-biologische landbouw in de gemeente Westerveld', zegt Janny Mones van Gemeentebelangen. Eenzelfde geluid laat Geke Kiers namens DSSW-SW horen, al is zij iets genuanceerder. 'Het gaat ons om gezondheid en lelieteelt.' Zowel Mones als Kiers hopen dat wethouder Wilfried de Jong snel weer in gesprek komt met de bollentelers.