ANWB: ‘Provinciale wegen moeten veiliger’

Regio - Uit onderzoek van de ANWB naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies worden, onder andere, gedeelten van de N333, N353, N374, N377, N761 en de N855 als onveilig bestempeld.

De ANWB heeft provinciale wegennet in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg, gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. De technische analyse van de veiligheid van de weg heeft de ANWB ondergebracht in een sterrenscore en het aantal ongevallen wordt onderverdeeld in een hoge of lage ongevallenscore.

Het overgrote deel van de N377 tussen de Lichtmis en Coevorden valt onder de onveiligste weginrichting met een hoge ongevallenscore. Het traject Lichtmis - Balkbrug krijgt van de ANWB slechts één ster voor de weginrichting. De N377 tussen Balkbrug en Coevorden krijgt twee sterren. Ook de N34 bij Coevorden heeft deze score eveneens gekregen. Datzelfde geldt ook voor de N374 ter hoogte van Tiendeveen, de N855 tussen Lhee en Spier en de N353 tussen Wilhelminaoord en Frederiksoord. In de buurt van Steenwijk hebben de N333 tussen Steenwijk en Scheerwolde en de N761 van Tuk naar Oldemarkt ook deze classificatie gekregen.

‘Gevaarlijkse wegen’

Uit het onderzoek van de ANWB blijkt dat in Drenthe de afgelopen vier jaar 23 mensen overleden op een provinciale weg of fietspad. In Overijssel waren dat er 41 de afgelopen vier jaar. In heel Nederland zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad. ‘Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land’, aldus de ANWB.

Zes procent van de wegen in Nederland geldt als ‘provinciaal’. Toch leiden de wegen tot een vijfde van alle verkeersdoden. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg.

Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze door het nieuwe provinciebestuur snel aangepakt kunnen worden. De ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken. ‘Maatregelen die de veiligheid vergroten zijn bijvoorbeeld rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm of het afschermen van obstakels langs de weg.’

De volledige kaart van de ANWB met de scores is te vinden op: public.via.software/EuroRap/index.htm.