Groen licht voor fietstunnel bij watertoren

Meppel - De gemeenteraad van Meppel heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet in de totstandkoming van een veilige fietsverbinding tussen Nieuwveense Landen/Nijeveen en het centrum. Een meerderheid – de coalitiepartijen Sterk Meppel, VVD en CDA – stemde voor een nieuwe rotonde en ongelijkvloerse fiets- en voetgangersverbinding bij de watertoren.

De fiets- en voetgangerstunnel loopt onder de huidige rotonde bij de watertoren. De rotonde wordt nieuw aangelegd, iets verhoogd en opgeschoven in oostelijke richting. Om de doorstroming op de provinciale weg N375 te verbeteren, wordt een tweede rotonde-ring bij de watertoren gemaakt.

In deze variant vervalt de bestaande koppeling van de Nieuwe Nijeveenseweg op de nieuwe rotonde. Zo ontstaat een driearmige turbo-rotonde. Gemeente en provincie zijn voornemens de werkzaamheden in 2021/2022 uit te voeren.

Het besluit betekent tevens de start van de voorbereiding van een aanvullende minimale ontsluitgingsvariant voor Nieuwveense Landen. Dit jaar worden het definitieve tracé en de kosten ervan aan de gemeenteraad voorgelegd. De provincie Drenthe neemt de kosten van 5,6 miljoen euro voor de fiets- en voetgangerstunnel en reconstructie van de rotonde inclusief bypass voor haar rekening.

De voltallige oppositie – PvdA, D66, SP, ChristenUnie en Groen Links – stemde tegen het raadsvoorstel. De partijen gaven collectief aan niet tegen de verkeersoplossingen te zijn, maar de financiële afweging liever te maken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota over twee maanden.