Meppel kan met goed groenbeheer aantal soorten bijen verdubbelen

Meppel - In aanloop naar de nationale bijen-teldagen die aankomend weekend worden gehouden heeft de organisatie 'Nederland Zoemt' een advies uitgebracht wat er in Meppel te verbeteren valt, om het voor bijen aantrekkelijk te maken.

In het advies wordt een beeld geschetst van de bijen die in Meppel gevonden zijn of zouden kunnen voorkomen en van de bijenhotspots in de gemeente. Daarnaast bevat het suggesties voor het verbeteren van de leefomgeving voor wilde bijen.

Om dit advies op te stellen is gebruik gemaakt van waarnemingen die tussen 2000 en 2017 zijn gedaan door heel Nederland. In Meppel zijn 71 waarnemingen gedaan van in totaal slechts 31 verschillende soorten. Bij goed beheer voorspelt de organisatie dat de leefomgeving potentieel voor 68 soorten geschikt is. Bij goed beheer van bijen-hotspots kan het aantal verschillende bijensoorten in Meppel dus ruimschoots verdubbelen

Het advies bevat ook een kaartje van bijenhotspots in Meppel op basis van het landschapstype en klimaatdata. De groene stukken hebben de hoogste potentie voor bijen, terwijl de witte stukken volgens de modellen van Nederland Zoemt minder geschikt zijn. Het instandhouden en uitbreiden van de groene stukken is van groot belang voor de wilde bijen. Daarnaast liggen er op de witte plekken dus kansen voor verbetering, bijvoorbeeld door bijvriendelijke planten te plaatsen, het beheer aan te passen en de agrarische sector te betrekken.

(de tekst gaat verder onder het kaartje)

Uit het advies blijkt dat in Meppel twee wilde bijen vaak zijn aangetroffen: 

 1. Grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi): Nestelt in bestaande gaatjes, bijvoorbeeld gemaakt door keverlarven. Is volledig afhankelijk van bloemen uit de klokjes familie. De soort kan gevonden worden tussen mei-aug.
 2. Kleine roetbij (Panurgus calcaratus): Nestelt op onbegroeide plekken op hogere zandgronden. Vindt voedsel bij vooral gele planten uit de composietenfamilie. De soort kan gevonden worden tussen jun-aug.

Door rekening te houden met de wensen van deze soorten kan de gemeente sterk bijdragen aan het behoud van deze soorten voor Nederland.

Lijst met gevonden soorten in Meppel

 1. Vosje Andrena fulva
 2. Roodgatje Andrena haemorrhoa
 3. Lichte wilgenzandbij Andrena mitis
 4. Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea
 5. Vroege zandbij Andrena praecox
 6. Roodbuikje Andrena ventralis
 7. Grote wolbij Anthidium manicatum
 8. Gewone koekoekshommel Bombus campestris
 9. Boomhommel Bombus hypnorum
 10. Steenhommel Bombus lapidarius
 11. Akkerhommel Bombus pascuorum
 12. Weidehommel Bombus pratorum
 13. Aardhommel Bombus terrestris
 14. Grote koekoekshommel Bombus vestalis
 15. Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi
 16. Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
 17. Bonte viltbij Epeoloides coecutiens
 18. Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum
 19. Tronkenbij Heriades truncorum
 20. Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum
 21. Gewone slobkousbij Macropis europaea
 22. Grote bladsnijder Megachile willughbiella
 23. Geelschouderwespbij Nomada ferruginata
 24. Gewone wespbij Nomada flava
 25. Rosse metselbij Osmia bicornis
 26. Rosse metselbij Osmia rufa
 27. Kleine roetbij Panurgus calcaratus
 28. Brede dwergbloedbij Sphecodes crassus
 29. Gewone dwergbloedbij Sphecodes miniatus
 30. Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis
 31. Grote spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps

Download hier het volledige advies