Hilly Douma is de nieuwe voorzitter van Ni'jluusn van Vrogger

Nieuwleusen - Hilly Douma -Kuterman is de nieuwe voorzitter van de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger. Douma volgt Gees Bartels-Martens op. Zij is drie jaar lang voorzitter geweest.

Tijdens de jaarvergadering is ook bestuurslid Arnald van der Kolk afgetreden. Evert van Zoelen heeft zijn plaats ingenomen. De vereniging heeft weer een voltallig bestuur. Dat is essentieel, gezien de ontwikkelingen die de vereniging doormaakt en de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Voor de jaarvergadering was veel belangstelling; 75 leden waren aanwezig.

Gastsprekers

Streektaalconsulenten bij de IJsselacademie Harry Scholtmeijer en Albert Bartelds, echte ‘platpraoters’ kwamen langs. Zij vertelden onder de titel ‘Weten wa’j zegt’ over het ontstaan van het dialect, oftewel ‘onze streektaal’, het Nedersaksisch. Deze taal is veel ouder dan het ABN en wordt gesproken in een gebied dat zich uitstrekt tot ver over de landsgrenzen. Verschillen in dialecten in het Nedersaksisch taalgebied werden uitgelicht.

De kennis van verschillende dialecten onder het veelal dialectsprekende publiek werd getest door middel van een quiz, waarin de herkomst van populaire streektaalzangers moest worden herkend. Winnaars waren Aartje Schoemaker-Ytsma en Evert Schuurman. Na een extra vraag werd Aartje tot uiteindelijke winnaar aangewezen. Zij ontving het boek ‘De canon van Overijssel’, geschreven door Ewout van der Horst.