Door koud weekeind weinig bijen en hommels geteld in Meppel

Meppel - Ondanks de kou deden er zo'n 2.600 mensen mee aan de tweede Nationale Bijentelling. De top 3 van meest geziene bijen is: op 1 honingbij, op 2 aardhommel, op 3 rosse metselbij. Vijf van de deelnemers telden in Meppel. In Nijeveen deden vier mensen meer aan de bijentelling, die vanwege het koude weer wordt verlengd tot vrijdag 19 april.

In Nijeveen konden de meeste soorten niet goed worden herkend. Zo werden op twee locaties aan De Wilgen 6 soorten waargenomen en 17 bijen geteld. Onbekend is echter om welke soorten het gaat. Aan de Dorpsstraat vlogen hommels rond en aan de de Molenweg werden aardhommels waargenomen. 

In Meppel waren de onbekende bijen ook in de meerderheid. Het is natuurlijk ook lastig om de bijna 360 soorten te herkennen, ondanks het feit dat door Nederland Zoemt een handige bijengids beschikbaar beschikbaar werd gesteld met de meest voorkomende bijen en tips om ze te herkennen. 

Aan het Zuideinde werd de honingbij gesignaleerd, In de merelstraat werden maar liefst 23 bijen geteld, maar om welke soorten het gaat is onbekend. Aan het Woltingepad werden 4 bijen geteld en verderop aan de rand van de Oosterboer, aan de Oosterboerweg was de akkerhommel het meest voorkomend. De tuinhommel was toto slot het meest gezien aan de De Savornin Lohmanstraat. 

Koud

Koud weer is niet ideaal voor bijen, maar de bijen die in het voorjaar vliegen zijn daar wel aan gewend. Dit is terug te zien in de waarnemingen: soorten die goed tegen de kou kunnen zijn het meest gezien. Vooral op zaterdag zijn daardoor opvallend veel hommels geteld. Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal Koos Biesmeijer licht toe: ‘Hommels zijn dichtbehaard en hebben een uniek fysiek voordeel ten opzichte van andere bijen. Ze kunnen zichzelf opwarmen met de vliegspieren in hun borst, voordat ze een vlucht maken naar een plant of bloem.’ Tweederde van de getelde bijen zijn wilde bijen, maar de gehouden honingbij is het meest geteld. Op 3 staat de rosse metselbij. ‘Deze bij voelt zich thuis in de stedelijke omgeving en profiteert van de vele bijenhotels, die overal in tuinen en bij huizen te vinden zijn. Dit geldt overigens ook voor nummer 5, de gehoornde metselbij’, aldus Biesmeijer.

Resultaten invoeren tot en met 19 april

Vanwege het koude weer loopt de telling tot door tot en met vrijdag 19 april. Tot die dag kunnen tellers hun waarnemingen doorgeven op www.nederlandzoemt.nl. Daarna maakt Nederland Zoemt de definitieve eindbalans op van de tweede Nationale Bijentelling.

Bijen bedreigd

Met de Nationale Bijentelling organiseert Nederland Zoemt een jaarlijks terugkerend onderzoek, uitgevoerd door burgers, waarmee wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in Nederland. Met deze informatie kunnen de bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is, beter worden geholpen. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn bijen voedsel voor vogels en zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten.

Lees ook: Welke bijen vliegen er bij jou in de tuin?