Illegale zendmasten worden in beslag genomen. Maar waarom?

Staphorst - In en rond Staphorst zijn in de afgelopen periode diverse illegale antenne-installaties in beslag genomen. Het illegaal zenden is niet toegestaan. Gemeente Staphorst legt uit waarom dit gebeurt.

Agentschap Telecom is op basis van de Telecommunicatiewet het overheidsorgaan dat bevoegd is om op te treden tegen uitzendingen zonder vergunning. In het geval er een illegaal bouwwerk wordt aangetroffen is de gemeente bevoegd om de overtreding ongedaan te maken.

Het Agentschap Telecom geeft aan dat zij optreden vanwege de risico’s die het illegaal zenden geeft op verstoring van het telefoonverkeer - waaronder de alarmnummers-, communicatiesystemen van de hulpdiensten en het vliegverkeer. Daarnaast verstoort illegaal FM-gebruik legale radiozenders en dit veroorzaakt daardoor economische schade. De gemeente treedt op bij een illegaal bouwwerk, al dan niet op gemeentegrond, om onder andere veiligheidsrisico’s te voorkomen. Het Agentschap Telecom en de gemeente Staphorst volgen bij handhaving een juridische procedure.

Inzet politie

Helaas vinden rondom handhaving van antenne-installaties regelmatig vernielingen, opruiing en bedreigingen plaats. Daarom is het voor medewerkers van Agentschap Telecom en de gemeente in sommige situaties helaas nodig om zich te laten ondersteunen door de politie. ‘Uiteraard distantiëren wij ons als gemeente nadrukkelijk van deze gedragingen. Emotie mag, ook in dezen, echter vernielingen, opruiing en bedreigingen keuren wij ten zeerste af’, aldus de gemeente.

Voor meer informatie kijk onder andere op www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radio-entelevisie/aanpak-illegale-uitzendingen en www.omgevingsloket.nl voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.