Paasvuren in gemeente Staphorst gaan niet door

Staphorst - De geplande paasvuren in de gemeente Staphorst op 20 en 22 april gaan niet door. Door aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment in Overijssel een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand.

Veiligheidsregio IJsselland heeft gezien de waarden van de meetstations, de droogte en de verwachte hogere temperaturen voor de komende dagen besloten over te gaan naar fase 2 ‘extra alert’. De gemeente is vergunningverlener en daarmee bevoegd om te bepalen of een vreugdevuur door kan gaan. Burgemeester Theo Segers licht toe dat de gemeente het advies opvolgt van Veiligheidsregio IJsselland. ‘Het is jammer dat geplande festiviteiten niet door kunnen gaan, maar de aanhoudende droogte brengt teveel risico’s met zich mee’. Met de organisatoren van de veertien vreugdevuren zal vanuit de gemeente persoonlijk contact worden gelegd. In samenspraak met omliggende gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland wordt een alternatieve datum gezocht voor de vreugdevuren.

Een natuurbrand kan zich in deze droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden. De brandweer is extra alert en start op 16 april met luchtsurveillance. In geval van een natuurbrand rukt de brandweer met extra materieel en mankracht uit.’ Meer informatie over fase 2 ‘extra alert’ en natuurbrand staat op www.natuurbrandrisico.nl. Het vreugdevurenbeleid van de gemeente Staphorst en afspraken over een ontheffingsverbod bij fase 2 is te vinden op www.staphorst.nl/vreugedevuren.