Gemeente keurt plan voor De Rank goed

Staphorst - B en W van de gemeente Staphorst hebben het plan om de kerk van hervormde gemeente De Rank uit te breiden goedgekeurd. Het plan kan nu de officiële procedure in om tot een omgevingsvergunning te komen. De uitbreiding is nodig. Eigenlijk al sinds de bouw van de kerk in 2002 is er krapte.

Verkeerde zuinigheid is daar de oorzaak van, in combinatie met groei. Er werd verzuimd een grote kelder te bouwen voor extra ruimte. Die komt er nu wel. De nieuwbouw is bedoeld om ruimte te creëren voor allerlei activiteiten. Maar er komt ook een keuken en een kantoor voor de nieuwe dominee Desirée Prins.

Wat ook bijzonder is, is een plek waar families hun overleden dierbaren kunnen opbaren. Die is er wel in de gemeente, maar alleen nabij en van de Grote Kerk. Aanvankelijk wilde De Rank uitbreiden met buurkerk Empower. Die vertrok naar Meppel, waardoor De Rank het zelf moet doen.