Femke van de Kolk nieuwe griffier van de gemeenteraad

Meppel - Femke van de Kolk begint op 1 juni als griffier van de gemeenteraad van Meppel. Zij is hiervoor door de werkgeverscommissie voorgedragen. Momenteel is zij bestuursadviseur van de gemeente Baarn.

De raadsgriffier is de secretaris van de gemeenteraad en de schakel tussen de raad en de ambtelijke organisatie. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raads- en commissievergaderingen. De raadsgriffier adviseert de leden en de voorzitter over procedurele en juridische aspecten van de werkzaamheden van de gemeenteraad.

‘Mijn hart ligt echt in de lokale democratie’, vertelt Femke van de Kolk (33). Zij was van 2014 tot 2018 lid van de gemeenteraad van Amersfoort.

‘Femke van de Kolk verenigt veel bestuurlijk politieke deskundigheid en ervaring’, zegt Frank Perquin, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel. ‘Haar regio, Amersfoort, is bovendien een dynamische, met veel aandacht om de gemeenteraden telkens weer in positie te brengen èn te houden. Onze nieuwe griffier is daarbij onderzoekend naar het nieuwe en nuchter in het resultaat voor de inwoners.’

Thuis voelen

Burgemeester Richard Korteland denkt dat Van de Kolk zich snel thuis zal voelen in Meppel. ‘Meppel ontwikkelt een nieuw samenspel van de raad met de samenleving. Femke van de Kolk heeft al laten zien dat zij graag bijdraagt aan die wederzijdse betrokkenheid. Bovendien staat zij als griffier voor de bestuurlijke kwaliteit: de wijze van behandeling en in de inhoud van stukken. Die ambitie en gedrevenheid sluit perfect aan bij de wens van onze gemeenteraad.’

Ze volgt Gert-Jan Fokkema op, die tot begin dit jaar in Meppel werkte als raadsgriffier.