Deze 16 Meppelers en Nijeveners zijn koninklijk onderscheiden

Meppel - Vijftien inwoners van de gemeente Meppel hebben een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Richard Korteland gekregen. Zij kregen deze omdat ze zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Daarnaast kreeg Bert Moeke, woonachtig in Koekange, nog een lintje van Korteland. Vanwege zijn activiteiten in Meppel voor onder andere De Bazuin en de Protestantse Gemeente in Meppel werd hij in Meppel gehuldigd.

Ali Henkel (58) uit Nijeveen werd in Steenwijk door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, Rob Bats onderscheiden. Zij is namelijk al 40 jaar bestuurslid, waarvan 30 jaar penningmeester, van de Giethoornse korfbalvereniging Samen Een. Ook was zij vele jaren trainster. Zelf speelt zij nog steeds in het eerste team.

Bekijk hieronder in het kort waarom de Meppelers zijn onderscheiden. Onder de presentatie is een uitgebreider verslag van ieder zijn activiteiten te lezen.

Twee gedecoreerden zijn echter tussen het besluit voor een Koninklijke Onderscheiding en uitreiking zelf overleden. Frens Klooster overleed op 25 december 2018 en Henk de Wolde overleed op 4 maart. In beide gevallen nam de weduwe de oorkonde in ontvangst. Een lintje eigendom blijft van de staat, moet deze weer worden ingeleverd bij de staat na overlijden. Daarom werd niet het lintje, maar alleen de oorkonde overhandigd - die mag namelijk wel behouden blijven.

Zes van de gedecoreerden zaten in een klusploeg van de Protestantse Gemeente te Meppel: Frens Klooster, Henk de Wolde, Guus Rijkeboer, Jan Rigterink, Bert Moeke en Berry Haasjes. Samen pakten ze grotere projecten op van de kerk. Vervolgens kwamen voortdurend andere projecten voorbij zoals aanleg van technische installaties van kerkgebouwen. Al vele jaren is de dinsdagavond vastgelegd als vaste klusavond van deze groep technici.

Christo Kok en Sytze Faber zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Christo Kok (74) is vanaf 2011 actief als penningmeester en sinds 2017 als voorzitter bij de dorpsvereniging Nijeveen. Hij is mede-initiator van de dorpsvisie Nijeveen 2015-2025. Mede door de actieve houding van de heer Kok als voorzitter, geeft de vereniging op bijzondere wijze vorm aan het veranderend democratisch samenspel. Dit jaar stopt hij als voorzitter van de dorpsvereniging.

Vanaf 2010 zet hij zich in voor natuurmonumenten in het natuurgebied De Wieden. Hij verricht snoeiwerkzaamheden in hooi- en rietlanden, verricht onderhoud aan recreatieve voorzieningen in het natuurgebied en verricht onderhoudswerkzaamheden aan de eendenkooien.

Hij is sinds 2002 actief als penningmeester van het bestuur van de stichting ‘Eereschuld en Dankbaarheid’. Deze stichting geeft steun aan militaire oorlogsgewonden, invaliden en nabestaanden sinds 1940. Hij brengt onder andere huisbezoeken aan veteranen van de landmacht die door oorlogsomstandigheden dan wel vredesmissies gewond zijn geraakt, alsmede hun nabestaanden en verleent steun en bijstand.

Van 2001 tot 2007 en van 2010 tot 2017 zat hij in het bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Hij heeft zich vanaf 2009 ook op internationaal niveau ingezet voor rolstoeltennis, als lid van de ‘Wheelchair committee’ van de Internationale Tennis Federatie. Sinds 2012 is hij lid van de werkgroep ‘Expertgroep reglementen Wedstrijdtennis’. Dat is een belangrijke adviescommissie inzake aanpassingen aan de wedstrijdreglementen. Voor zijn verdiensten kreeg hij al de op één na hoogste onderscheiding van de KNLTB.

 

Sytze Faber (63) is van 2008 tot 2016 voorzitter geweest van de Handelsvereniging Nijeveen. De vereniging bevordert de contacten tussen de ondernemers onderling en komt op voor hun belangen. Faber zorgde voor de verbinding tussen alle leden en de gemeente Meppel. Hij heeft in zijn bestuursperiode de handelsvereniging op de kaart gezet. Mede door zijn inzet is het aantal leden verdubbeld. Als voorzitter nam hij zitting bij overleggen van het ondernemersfonds en werkgeversplatform.

Vanaf 1981 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk te Nijeveen-Havelte-Wanneperveen, waar hij begon als diaken. Daarnaast was hij 10 jaar lang betrokken bij jeugdwerk als leider van wekelijkse jeugdactiviteiten en bij de voorbereiding van jaarlijkse jeugdkampen. Vervolgens was hij voorzitter van de commissie van beheer. In 2000 heeft hij, als voorzitter van de werkgroep kerkrenovatie, een grote bijdrage geleverd aan de planontwikkeling en de organisatorische begeleiding van een aanzienlijke verbouwing van de kerk en nevenruimten.

Sinds 2010 bent is hij, als initiatiefnemer, oprichter, bestuurslid en lid van de raad van advies betrokken bij het ondernemersfonds. Hij was in 2010 en 2011 voorzitter en is vanaf 2011 lid van de raad van advies. Hij heeft tevens andere gemeenten geholpen bij het oprichten van een ondernemingsfonds.

Vanaf 2009 is hij betrokken bij het werkgeversplatform Meppel-Staphorst, waar hij momenteel voorzitter is. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2000 heeft hij zich aangesloten bij de logeerkring Drenthe, onderdeel van MEE Drenthe. MEE is er voor mensen met een beperking. Samen met zijn gezin heeft Faber met zijn gezin de afgelopen jaren diverse kinderen met een beperking als gast in het gezin gehad. In 2006 heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van de logeerkrant van MEE Drenthe.

Hij is sinds 1998 lid van de branche-vereniging ADFIZ, een vereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Vanaf 2005 is hij lid van het regiobestuur Groningen/Drenthe en sinds 2011 voorzitter. Als regiovoorzitter vertaalt hij de signalen uit uw regio naar het hoofdbestuur en hij zit tevens in de ledenraad.

Vanaf 2002 is hij betrokken bij de landelijke Stichting Feest van de Geest. Elke twee jaar organiseert deze stichting een kerk- en kunstproject. Bij dit project zijn inmiddels 100 kerken aangesloten.

Daarnaast is hij bestuurslid bij het merk Meppel, een stichting van citymarketing Meppel. Tot slot is de 63-jarige al ruim 10 jaar lid van de raad van advies van scholengemeenschap Deltion College Zwolle.

 

Frens Klooster (79; overleden op 25 december 2018) was sinds 1980 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Meppel. Door de jaren heen heeft hij voor meerdere kerken verschillende werkzaamheden gedaan zoals diaken en lid van commissie van beheer.

In 1997 is een klusploeg in het leven geroepen, waar de heer Klooster ook in zat. De groep pakte grotere projecten op van de kerk. Vervolgens kwamen voortdurend andere projecten voorbij, zoals de aanleg van technische installaties van kerkgebouwen.

Vanaf 2002 was hij vrijwilliger bij zorggroep Noorderboog. Ook daar zat hij in het klusteam. Hij is tevens jaren chauffeur geweest voor de bewoners van de zorggroep. Vanwege zijn leeftijd moest hij daar mee stoppen.

 

Henk de Wolde (84; overleden op 4 maart 2019) was sinds 1992 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Meppel. Hij was lid van de klusploeg die in 1997 in het leven werd geroepen. Ook was hij lid van de technische dienst.

Tenslotte heeft De Wolde van 1998 tot 2001 zich ingezet voor zorggroep ‘Het Anker’, welke valt onder de Zorggroep Noorderboog. Hij bracht wekelijks maaltijden rond voor tafeltje dekje, een organisatie die maaltijden maakt waar oudere mensen gebruik van maken.

 

Albert Bron (72) was van 1990 tot 2017 bestuurslid van de dorpsvereniging Nijeveen. Achter de schermen is hij nog steeds actief, door te participeren in diverse werkgroepen. Zijn aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar recreatie.

Tussen 1982 en 1990 was Bron actief voor de CBS de Wel, voorheen de ‘School met de Bijbel’. Daar was hij lid van het schoolbestuur. In 1983 werd hij gekozen als penningmeester en is dit gebleven tot zijn aftreden in 1990.

Van 1976 tot 1988 is hij secretaris geweest van de EHBO vereniging afdeling Nijeveen. Zijn takenpakket bestond onder andere uit het opstarten van cursussen en herhalingslessen en het organiseren van examens en oefeningen.

Van 1989 tot 1993 was hij diaken bij de gereformeerd kerk Nijeveen. Daarnaast was hij van 1995 tot 2007 betrokken bij de zendingscommissie, waaronder een aantal jaren als voorzitter van deze commissie. In de periodes van 1994 tot 2000 en van 2011 tot 2015 was hij ouderling van de kerk. Dat is hij sinds 2018 ook weer. Hij was echter niet alleen actief voor de gereformeerde kerk in Nijeveen, maar ook voor de dorpen Havelte en Wanneperveen.

Tot slot is Bron sinds 2008 voorzitter van de buurtvereniging Oosteinde in Nijeveen. Hij zorgt dat er overlegmomenten komen en regelt dat er activiteiten georganiseerd worden. Hij assisteert bij de feestweek van het dorp in samenwerking met de feestcommissie.

 

Bart van den Dolder (69) is sinds 2004 actief in het bestuurd van de Stichting Meppeler Muziekfestival. Na een jaar bestuurslid te zijn geweest, werd hij in 2005 gekozen als voorzitter. Hij heeft zich ingezet om de muziekbeoefening in Meppel te bevorderen en speelde hierin een verbindende rol. Van den Dolder is de initiatiefnemer van het Meppeler Kerstconcert dat jaarlijks plaatsvond vanaf 1999. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de organisatie van het Meppeler Muziekfestival en de jaarlijkse opvoering van de Johannes Passion.

Hij was van 1997 tot 2000 en van 2006 tot 2013 de tweede penningmeester, de voorzitter en secretaris van de muziekvereniging. Hij zorgde voor een goede samenwerking met andere muziekgezelschappen en maatschappelijke organisaties. Mede door zijn inzet is er een jeugdbeleidsplan opgesteld.

Sinds 2011 is hij lid van het bestuur van Stichting Stedenband Most-Meppel. Hij vervult een belangrijke rol bij de uitwisselingen tussen scholen in de beide partnersteden en bij culturele activiteiten. Mede door zijn inzet worden bestaande contacten geïntensiveerd.

Tot slot maakte hij tussen 2009 en 2015 deel uit van bestuur van de Stichting Cultureel Centrum De Plataan te Meppel.

 

Tea van Benthem (62) vertolkt sinds de jaren ‘70 een bijzondere rol in Nijeveen. Zo is zij (bijna) altijd betrokken geweest bij het verenigingsleven in het dorp Nijeveen.

Vanaf 1997 vervult Van Bentem diverse functies bij korfbalvereniging DOS’46. Ze heeft diverse commissie- en bestuursfuncties vervult tussen 1994 en 2001, waaronder bestuurslid verenigingsactiviteiten, voorzitter van het dagelijks bestuur en als lid van de activiteitencommissie. Daarnaast is ze verantwoordelijk geweest voor de redactie van het clubblad ‘Dossertje’. Sinds 1994 is ze actief bij de jaarlijkse rommelmarkt van de vereniging. Ze onderhoudt contacten met de Nederlandse Korfbalbond (KNKV), de lokale pers, de gemeente en andere verenigingen in en buiten het dorp.

In de periode van april 2004 tot april 2008 heeft ze de functie van secretaris vervuld bij Dorpsvereniging Nijeveen (DVN). Ze stond altijd klaar voor de dorpsvereniging en haar inspanningen werden als zeer dierbaar ervaren.

Van 2010 tot 2015 was zij actief als secretaris van dorpshuis De Schalle. Ze verrichte pr-activiteiten en is lid geweest van de activiteiten-commissie. Daarnaast is Van Benthem tot op heden nog bezig met het filmhuis, het opzetten en begeleiden van een vrijwillgerspool, actief in de bar- en hulpdiensten en ze is tevens vertrouwenspersoon.

In 2017 is ze begonnen als vrijwilliger bij Stichting SchuldhulpMaatje Meppel. Van Bentem is actief als coördinator/maatje en begeleidt mensen met een (aanstaand) schuldenprobleem.

 

Guus Rijkeboer (72) is sinds 1992 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Meppel. Hij zat in de klusploeg die in 1997 in het leven werd geroepen. Ook zat hij in de technische dienst.

Rijkeboer nam het onderhoud aan het voormalig buurthuis de ‘Werkhorst’ voor zijn rekening.

 

Lijda Huisman (71) was met hart en ziel ‘De Lokale FNV’ van Meppel. Zij was van 1989 tot 2018 actief voor de FNV als beheerster en gastvrouw van het FNV-gebouw in Meppel. Ze zette zich in voor de leden van de bonden. Zij onderhield de ruimten van ‘Ons Huis’. Onbaatzuchtig en meedenkend is zij tot en met de verhuizing van de FNV in 2018, een grote steun geweest voor de besturen van de bonden die veelvuldig gebruik maakten van het pand aan de Kleine Oever.

Huisman ondersteunde jarenlang belangeloos het stichtingsbestuur van ‘Ons Huis’, vooral bij de grote renovatie van 1998. Stichting Ons Huis werd in 2013 opgeheven, maar het gebruik van het pand ging mede door haar inzet door tot mei 2018.

Voor de Partij voor de Arbeid was ze van 2006 tot en met 2012 actief. Ze is ruim twee jaar duo-raadslid geweest voor de PvdA in de gemeenteraad. Vanwege gezondheidsredenen van haar man moest ze hier echter mee stoppen. Vooral de positie van ouderen had haar grote aandacht. Daarvoor onderhield ze veel contacten en was ze vaak op pad. Zij kwam regelmatig met voorstellen en ideeën om de positie van ouderen te verbeteren.

 

Piet Krijnen (70) is sinds 1983 als vrijwilliger verbonden aan de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel. Hij was jaren lid van het parochiebestuur en nam zitting in de parochie-vergaderingen. Hij zat in het koor en was hoofd Koster. Hij was verantwoordelijk voor de misdienaars van de kerk en was lid van de werkgroep Liturgie.

Toen er in 2006 werd gekozen voor een ander kerkgebouw heeft Krijnen de gehele verbouwing van de nieuwe locatie voor zijn rekeningen genomen. Hij was onder andere architect van de inrichting, voorzitter van de bouwcommissie en hij heeft al het kerkmeubilair zelf ontworpen en gemaakt. Het altaar, de doopvont en het katheder heeft hij ontworpen en gemaakt. Maar ook de glas-in-loodramen uit de oude kerk hebben dankzij hem een plek gekregen in de nieuwe kerk.

Sinds 2016 zit hij in het kerkbestuur van de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. Hij is verantwoordelijk voor de kerkgebouwen en de begraafplaats van Meppel, Beilen en Hoogeveen. Hij overlegt regelmatig met het bisdom en bewaakte het onderhoudsplan. Zelf voert Krijnen ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit.

 

André Regelink (60) is vanaf het begin betrokken bij de organisatie om in 1989, na de val van het communisme in Roemenië, hulptransport vanuit Meppel naar Roemenië te sturen. Hij deed onder andere de pr-zaken. Er vetrokken in dat jaar zeven vrachtwagens met hulpgoederen naar Roemenië.

Toen in 1991 bleek dat er meer ondersteuning nodig was, werd de stichting Taptoe Meppel opgericht. Regelink werd hier de voorzitter van en onderhield goede contacten met de Roemeense ambassadeur. Mede door zijn inzet zijn er 15 jaar lang talrijke projecten gerealiseerd met behulp sponsors.

Sinds 2006 is hij vrijwilliger bij de Meppeler IJsclub. Vanaf 2007 vervult hij diverse bestuursfuncties vervult en hij is vanaf 2014 de voorzitter van de ijsclub. Zijn taken zijn divers en bestaan onder andere uit het aanboren van sponsorgelden, terreinonderhoud, pr-werkzaamheden en het opstellen van draaiboeken. Zijn specialiteit en passie gaan uit naar het vegen van de baan en optimaliseren van de ijsvloer.

Hij is sinds 1974 als vrijwilliger actief bij de Christelijk Gereformeerd Kerk ‘De Hoeksteen’, waar hij begon als koster. Vervolgens heeft hij talrijke werkzaamheden verricht, zoals het organiseren van organisten tijdens de dienst. Hij was van 1988 tot 1990 en van 2016 tot 2017 diaken.

Tot slot was hij van 1979 tot 1995 reservist bij de gemeentepolitie Meppel. Zijn takenpakket bestond uit verkeers- en alcoholcontroles, verkeersregelaar en toezichthouder. In 1989 heeft hij een herinnering draagspeld ontvangen voor zijn inzet als vrijwilliger in dienst van vrijheid en vrede. Regelink werd in 19889 bevorderd tot reserve hoofdagent van de gemeentepolitie.

 

Jan Rigterink is sinds 1985 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Meppel. Hij is onder andere lid van de klusploeg. Van 2002 tot 2017 was hij lid van het college van kerkrentmeesters. Hij was belast met de portefeuille technische zaken en werkte aan de begroting en de jaarrekening. Tevens fungeerde Rigterink als opdrachtgever van de kosters en beheerders van gebouwen.

Tot slot is hij vanaf 1997 hulpkoster. Bij ziekte en afwezigheid van de koster van de kerk vervangt hij hem. Hij zorgt op zondag onder andere voor het ontsluiten van het gebouw en hij is verantwoordelijk voor de orde in de kerk tijdens kerkdiensten.

 

Jeanne Rijnen (72) is vanaf 2002 actief als vrijwilligster bij Zorgroep Noorderboog. Ze biedt ondersteuning aan ouderen op verschillende locatie. Zo maakt ze graag een wandeling met bewoners en doet ze samen met de bewoners boodschappen. Ook heeft ze regelmatig geholpen met de weeksluiting van de locatie Reestoord.

Ze was van 2003 tot en met 2018 vrijwilligster bij het inloophuis en werkprojecten Meppel. Dat is een locatie van de stichting Cosis. Bij dit inloophuis komen meestal bezoekers die het financieel niet zo breed hebben of in een sociaal isolement zitten en/of een beperking hebben. Zij begeleide mensen in het naaiatelier en leerde ze de kneepjes van het vak.

Sinds 1999 is Rijnen vrijwilligster bij Stichting Kindercircus Okidoki. Vanaf de oprichting is zij kostuumnaaister en maakt ze creaties voor de jonge artiesten.

 

Betsy Zelhorst (72) is al ruim 25 jaar als vrijwilligster betrokken bij Zorggroep Noordenboog. Ze heeft een belangrijke rol in het versterken van het welzijn van de cliënten. Zij maakt het verblijf voor de cliënt prettiger en geeft cliënten en hun familie een 'steuntje in de rug'. Ze organiseert vele activiteiten zoals het koffie schenken, bingo, filmavonden en helpt bij optredens. Zij zorgt ervoor dat de activiteiten altijd door kunnen gaan.

Sinds 2009 is zij vrijwilligster en gastdame bij het Diaconessenhuis. Ze heeft een luisterend oor voor de patiënten, zorgt voor de begeleiding naar de juiste plekken in het ziekenhuis en biedt ondersteuning wanneer bijvoorbeeld iemand slecht ter been is.

Ook is Zelhorst sinds 2011 actief bij eXplore Groep BV. Dit is een dagbesteding en activeringstraject voor mensen met diverse sociale problemen.

 

Bert Moeke (64) is al bijna 40 jaar lid van de Christelijke Muziekvereniging De Bazuin. In 1995 trad hij toe tot het bestuur van deze vereniging. Tot 2000 vervulde hij de rol van penningmeester en hij was secretaris van 2001 tot en met 2004.

In 1994 is hij lid geworden van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Meppel. Als lid van dit college werkte hij mee aan de begroting en jaarrekening en hield hij zich bezig met geldwerving.

Vanaf 1996 tot 2010 was de Moeke (hulp)koster van de Gereformeerde en later Protestantse gemeente Meppel. Hier verrichte hij taken bij afwezigheid of ziekte van de koster. Sinds 1997 is hij werkzaam als vrijwilliger bij de technische dienst. Hij heeft als coördinator de reparatie van het klokkenstoel van de Gereformeerde kerk in Meppel geklaard. Samen met een aantal anderen is hij verder gegaan als klusploeg.

Van 2001 tot en met 2005 heeft hij zich ingezet als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van bungalow-kamp De Brinkskamp. Verder is hij de stuwende kracht geweest om de groep van eigenaren te binden tot een homogene groep, door het geven van informatie over de voortgang en ontwikkelingen op het park. Daarnaast zorgde hij voor het onderhoud op dit park.

Na zijn verhuizing van Meppel naar Koekange heeft hij zich aangesloten bij de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange. In 2012 trad Moeke toe tot het College van Kerkrentmeesters van deze kerk. In dit college hield hij zich bezig met technische zaken. Naast deze activiteiten verleende hij jaarlijks medewerking aan de actie Stichting Kerkbalans.

 

Berry Haasjes (62) is sinds 1979 als vrijwilliger actief bij de vakbond CNV, afdeling Meppel. Hij begon als bestuurslid en penningmeester. Zijn taken bestonden onder andere uit het bezoeken van potentieel nieuwe jeugdleden, iets wat hij tot 1992 heeft gedaan.

Vanaf 1997 is Haasjes vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Meppel en zit in de klusploeg. Vanaf 2000 is hij coördinator van alle schoonmaakwerkzaamheden van de kerk. Zijn werkzaamheden bestaan uit het opstellen en versturen van het rooster, het schoonmaken van de kerkzaal en het ontsluiten en afsluiten van de gebouwen.

Van 1994 tot 2002 was hij bestuurslid van de Christelijke muziekvereniging ‘De Bazuin’. Hij was onder ander tweede secretaris en jeugdcoördinator. Haasjes is al 40 jaar lid en muzikant van de muziekvereniging.