Buurtbemiddeling bewijst overal bestaansrecht

Diever - In Westerveld is het project Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling is een landelijk bewezen methode die bij 7 op de 10 burenruzies helpt. In 80% van de gemeenten in Nederland wordt Buurtbemiddeling al uitgevoerd. In Westerveld werken wooncorporatie Actium, Welzijn MensenWerk, de gemeente Westerveld en de Politie Drenthe samen aan het project.

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Neutraal

Buurtbemiddeling Westerveld is neutraal, belangeloos en zonder ‘uitspraak’ van een rechter. ‘We bemiddelen in een gesprek over een meningsverschil of conflict tussen buren. Daarbij geven wij geen oplossing, maar laten wij buren zelf op zoek gaan naar een oplossing of compromis’, zo legt buurtbemiddelaar Henk uit. Buurtbemiddeling kan via twee manieren in actie komen, doordat een buur zelf contact opneemt met Buurtbemiddeling of een verwijzer (gemeente, woningcorporatie, politie) tipt een buur om contact op te nemen. Vervolgens wordt gevraagd naar de situatie waarin de buren zich bevinden en wat ze zelf al ondernomen hebben. Zolang er nog geen escalatie tussen beide buren is, bemiddelt Buurtbemiddeling.

Geluidsoverlast, stank, erfscheidingen, pesten, intimidatie, rommel, huisdieren of kinderen. Allemaal oorzaken van irritaties tussen buren. ‘In alle lagen van de bevolking komt onenigheid met de buren voor. Vaak begint het met iets kleins, maar door langdurige irritatie mond het uit tot ruzies en scheldpartijen’, zo vertelt buurbemiddelaar Natasja.

Twee buurtbemiddelaars van Buurtbemiddeling gaan dan als eerste in gesprek met buur A om kort de aard van de ruzie aan te horen. Direct daarna gaan de buurtbemiddelaars in gesprek met buur B, zonder buur A. Vervolgens, als buur B hiervoor open staat, volgt een gesprek met beide buren. De bemiddelaar stelt zich altijd onafhankelijk en neutraal op, heeft geen eigen belang. ‘Op deze manier ontstaan de oplossingen vanuit de buren zelf en wordt het niet opgelegd door een instantie’, licht Natasja toe. Deze oplossingen worden vastgelegd in een intentieverklaring die door beide buren getekend wordt. Daarna neemt de coördinator Buurtbemiddeling contact op met de buren om te horen hoe het gaat.

Succes

Bij 7 op de 10 burenruzies helpt Buurtbemiddeling. ‘Dit succes is mede te danken aan enthousiaste, getrainde (vrijwillige) buurtbemiddelaars. Zij geven buurten de kans om de leefbaarheid en sfeer te verbeteren. Een eervolle taak gezien de toename van kwetsbare mensen die langer thuis wonen en voor meer ‘overlast’ in de buurt kunnen zorgen’, zo vertelt Henk.

Mensen die buurtbemiddelaar willen worden kunnen zich aanmelden via de coördinator Buurtbemiddeling. Er zijn in Westerveld al vijf vrijwilligers getraind. Ze hebben de basistraining gevolgd, werken samen in de regio met andere buurtbemiddelaars en wonen verdiepingsbijeenkomsten bij. De buurtbemiddelaars registreren alleen de noodzakelijke gegevens van buren in een systeem van CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de coördinator en buurtbemiddelaar.

In contact komen met Buurtbemiddeling? Dat kan via mailto:buurtbemiddelingwesterveld@welzijnmw.nl of 085-2731450.