Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Het levenstestament en het 'gewone' testament

Naast het 'gewone' testament is er sinds enige tijd ook het levenstestament. Hoewel de benaming erg op elkaar lijkt, zijn er grote verschillen. Het gewone testament werkt pas als je overlijdt en het levenstestament werkt als je in leven bent en wanneer je zelf niet meer kunt beslissingen.

In een gewoon testament regel je allerlei zaken voor als je bent overleden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie je erfenis wordt verdeeld en wie je erfenis afwikkelt. Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. Veel mensen willen dit echter zelf regelen. Er kunnen ook andere redenen zijn om een testament te maken. Bijvoorbeeld als je geld of een bepaalde bezitting wilt nalaten aan een specifiek persoon of een goed doel. Ook wordt vaak voor een testament gekozen om een executeur aan te wijzen. Dan kan de erfenis makkelijker worden afgewikkeld en kan in veel gevallen onenigheid tussen de erfgenamen voorkomen worden.

Ouders willen voor hun kinderen vaak de uitsluitingsclausule met een testament vastleggen. Hiermee wordt voorkomen dat de zogenaamde ‘koude kant’ bij scheiding van het kind mee zal delen in de erfenis.

Een levenstestament (ook notariële volmacht genoemd) maak je om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Als je bijvoorbeeld door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het leiden van een bedrijf, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren etcetera. Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen over je medische behandeling. Vaak wordt gedacht dat een partner of kinderen al deze beslissingen namens jou kunnen nemen. Dat is echter niet zo. Als er dan geen levenstestament is, moet er aan de rechter worden gevraagd om een bewindvoerder aan te wijzen die de zaken regelt. Je moet er rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft aangewezen en dat je waarschijnlijk zelf geen zeggenschap meer hebt over hoe die bewindvoerder jouw belangen behartigt. Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom gewoon bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van je mogelijkheden.