Wonen in Dwingeloo, nu en in de toekomst

Dwingeloo - Wethouder Wilfried de Jong, portefeuillehouder ruimtelijk ontwikkeling, is te gast tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo. Hij gaat dan in op het onderwerp ‘wonen in Dwingeloo’. Iedereen is welkom om naar deze bijeenkomst te komen, op woensdag 8 mei in Over Enthinge.

De Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo heeft vorig jaar een enquête gehouden onder de inwoners. Hierop zijn veel reacties gekomen, waardoor kon worden gesproken van een representatief onderzoek. De uitkomsten zijn vervolgens tijdens een inloopavond met bewoners besproken. Belangrijkste thema dat naar voren kwam deze avond is wonen in Dwingeloo. Vooral de aansluiting tussen de behoefte (starters-, huur- en seniorenwoningen) en het aanbod, is daarbij een terugkerend onderwerp.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die op woensdag 8 mei in het cultureel centrum Over Entinghe wordt gehouden, gaat wethouder Wilfried de Jong, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling, samen met de leden en overige belangstellenden nader in op de volgende thema’s: ontwikkelingen met betrekking tot bewonersaantallen en samenstelling; woonvisie van de gemeente Westerveld en mogelijke locaties voor woningbouw in Dwingeloo.

Leden en belangstellenden zijn op deze algemene ledenvergadering van harte uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur, de zaal is een half uurtje eerder open. Informatie: info@dorpsbelangendwingeloo.nl