Wij Duurzaam Staphorst schuift twee molens 70 meter op

Staphorst - De aanvraag van de verklaring van geen bedenkingen die Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) vraagt van de gemeenteraad van Staphorst komt vanavond voor de tweede keer aan bod bij de gemeenteraad van Staphorst. Twee van de drie molens zijn zeventig meter in zuidelijke richting verschoven.

WDS hoopt zo bezwaren van de raad weg te nemen. Het heeft de verklaring nodig om de omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens van 212 meter hoog te kunnen aanvragen.

Drie weken geleden ging de gemeenteraad niet akkoord met de opstelling van de molens. Een meerderheid van de raad wil dat WDS een andere opstelling kiest voor de drie windmolens. De provincie Overijssel eist van Staphorst dat ze nog 12 megawatt aan windenergie invult. WDS mag deze opdracht uitvoeren.

De molens komen te staan in een driehoeksopstelling tussen de Gorterlaan, de spoorlijn en het Staatsbos. CDA en SGP, een meerderheid, zijn bang dat de toekomstige ontwikkelingen van bedrijventerrein Bullingerslag en woonwijk De Slagen in gevaar komen. WDS moet volgens deze partijen de turbines anders situeren, maar wel in De Lommert.

Scenario

WDS ging aan de slag en komt nu met een scenario waarin de twee turbines langs de Gorterlaan ongeveer 70 meter van de Gorterlaan verschuiven in zuidelijke richting. De zuidelijkste turbine is niet opgeschoven. Gezien het korte tijdsbestek tussen de opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad (drie weken), is het voor WDS niet mogelijk de onderzoeken uit te voeren die nodig zijn door deze verschuiving. Daarom wordt door het college aan de raad voorgesteld de aanvraag zonder verschuiving ter inzage te leggen

Hiermee wordt voorkomen dat de tijdsplanning van het project overschreden wordt. De tijd tussen de ter inzage legging van het ontwerp en het afronden van de stukken voor de definitieve besluitvorming in augustus / september wordt door WDS gebruikt om de benodigde onderzoeken uit te voeren en de aanvraag te wijzigen. Zo loopt het proces geen vertraging op. Dat is belangrijk, want de provincie Overijssel staat erop dat de molens voor 2021 draaien.