‘Philips heeft patent Wardenier gekocht’

Steenwijkerwold - Er heeft wel degelijk een relatie bestaan tussen Philips en de in 1960 overleden uitvinder Jo Wardenier, die in 1934 de wereld versteld deed staan vanwege de uitvinding van een brandstofarme motor.

Dat is dezer dagen duidelijk geworden door uitlatingen van de 88-jarige ir. George Neelen, die gedurende een 12-tal jaren in laboratoria van het Philips-concern heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de Stirlingmotor. Hieraan zou volgens kenners de uitvinding van Wardenier (mede) ten grondslag hebben gelegen.

Bezoek

Wardenier en zijn ‘wondermotor’ zijn vorige week (weer) in het nieuws gekomen door de nieuwe versie van het boek ‘Het mysterie Wardenier’ van de Steenwijker journalist Henk Ymker. Bovendien staan er medio mei in theater De Meenthe in Steenwijk liefst vier (inmiddels vrijwel uitverkochte) opvoeringen op stapel van een gelijknamige musical over Wardenier, waarvan theaterdirecteur Han Evers producer is. Laatstgenoemde heeft samen met Ymker in Ide de Punt een bezoek gebracht aan ir. George Neelen. Dat gebeurde in gezelschap van diens vriend Ben Geutskens uit Norg, die de Steenwijkers op het spoor heeft gezet.

Uit de markt laten verdwijnen

Neelen (88) is ernstig ziek en aan bed gekluisterd. Hij heeft Wardenier nooit gezien of gesproken, maar wist te vertellen dat hij zelf wel de beschrijving heeft gelezen van het patent. Volgens Neelen heeft Philips dat in 1957 gekocht met als doel om het uit de markt te laten verdwijnen. Het patent had volgens Neelen betrekking op een zogenaamde koudgaskoelmachine. Wardenier was in die periode opnieuw met de uitvinding bezig en zou er blijk van hebben gegeven te beschikken over goede kennis van thermodynamica, waarbij moet worden gedacht aan het gedrag van gassen bij veranderende temperatuur, druk en volume. Ir. Neelen vanaf zijn ziekbed: ‘Philips dacht het idee van Wardenier ooit nog eens te kunnen gebruiken, maar dat is nooit gebeurd.’

Altijd ontkend

In het nieuwe boek ‘Het mysterie Wardenier’ wordt van diverse personen opgetekend, dat er nauwe banden moeten hebben bestaan tussen Philips en Wardenier. Philips zelf heeft die betrokkenheid tot dusver altijd ontkend. Voor het eerst heeft een voormalig projectleider daar nu informatie over prijsgegeven.

Overigens is de belangstelling voor de musical zo groot, dat er op 26 en 27 september twee vervolgvoorstellingen staan gepland in De Meenthe.


Gerelateerd nieuws