Tweede inloopbijeenkomst over herinrichting Vledders en Leijerhooilanden

IJhorst - Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta houden op dinsdag 14 mei een tweede inloopbijeenkomst over de herinrichting van het gebied Vledders en Leijerhooilanden.

De organisaties willen het gebied nog natuurlijker en ecologisch waardevoller maken en het waterbeheer verbeteren.

In april 2018 werd er ook een inloopbijeenkomst gehouden. Mede op basis van de reacties van de bewoners en andere betrokkenen werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste verandering is het verplaatsen van het beoogde informatiepunt van de Poeleweg naar de Burg. van Wijngaardenstraat. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd om de afwatering vanaf het gebied Mesu te optimaliseren.

Onderdeel van het project is de vervanging van het gemaal Vledders. Dit gemaal dateert uit de zestiger jaren en is aan het einde van zijn levensduur. Er is in het ontwerpproces gekeken naar alternatieven zoals het toepassen van een kleiner gemaal of geen gemaal. Maar in overleg met specialisten en omwonenden is besloten het bestaande gemaal te vervangen door een nieuw gemaal.

De tweede inloopbijeenkomst vindt van 16.00 tot 20.00 uur plaats in Café ’t Vosje, Heerenweg 36 in IJhorst.