Aftrap campagne Westerveld Natuurlijk gegeven

Diever - Westerveld gaat de straat op om van inwoners, toeristen en andere bezoekers te horen wat zij van waarde vinden in de gemeente en waar we de komende jaren extra op moeten worden ingezet. De resultaten van de straatinterviews worden verwerkt in Samenlevingsakkoorden en de Omgevingsvisie.

Tijdens de gisteren op de parkeerplaats bij De Tippe in Vledder afgetrapte campagne Westerveld Natuurlijk gaan ambtenaren in alle dorpen in Westerveld de straat op om in gesprek te gaan met burgers. Dat kan zijn bij sportverenigingen en bij supermarkten, maar ook bij evenementen. Westerveld draait de rollen voortaan om, want de tijd dat ambtenaren in opdracht van hun gemeentebestuur een plan schrijven is voorbij.

Ideeën moeten nu komen van inwoners en organisaties. Zij moeten de gemeente, als eindverantwoordelijke en geldschieter, zien te overtuigen. Westerveld deed het al eerder zo, bijvoorbeeld voorafgaand aan de reconstructie van het centrum van Havelte. ‘Maar nu verbreden we deze aanpak’, zo zei wethouder Wilfried de Jong gisteren.

Ambtenaren de straat op

Westerveld wil de komende drie maanden van haar burgers horen hoe die aankijken tegen thema’s als gezondheid, veiligheid, economie, duurzaamheid en natuur en landschap. Daarvoor gaan de ambtenaren op straat de gesprekken aan. Daarnaast ontvangen alle huishoudens in Westerveld begin volgende week een ansichtkaart. De ontvanger kan daarop invullen waarop hij in de eigen omgeving trots is en wat beter zou kunnen.

De gemeente, die bij de campagne hulp krijgt van bureau BügelHajema, gaat bovendien nog met elke vereniging van dorpsbelang in gesprek. Ook worden er zogenaamde ‘Panorama-groepen’ gevormd van inwoners van dorpen die na de straatinterviews zich buigen over de door de inwoners benoemde onderwerpen. Dat alles bij elkaar moet Westerveld eind dit jaar voldoende stof hebben opgeleverd om zogenoemde samenlevingsakkoorden op te stellen en een Omgevingsvisie te schrijven. In dit laatste stuk verwoordt de gemeente haar ambities.

De samenlevingsakkoorden leggen concrete actiepunten voor de komende jaren vast. Ook de mening van de toeristen is voor het toeristische Westerveld van belang. ‘Misschien kunnen die nog beter dan onze eigen inwoners hun mening geven over de gemeente, omdat ze met een frisse blik kijken.’

Ambities

De opgehaalde gegevens worden verwerkt in een Omgevingsvisie die eind dit jaar klaar moet zijn. Daarin staan ambities voor de verschillende thema’s. Daarnaast worden in de zogenoemde ‘samenlevingsakkoorden’ concrete actiepunten voor de komende jaren vastgelegd. ‘Deze campagne geeft dus richting aan waar we met Westerveld naar toe willen de komende jaren. Zie het als de start van het nog mooier maken van onze gemeente’, aldus De Jong.

Volgens de wethouder is nu het belangrijkste dat er antwoorden komen op de vragen wat de mensen van waarde vinden in hun omgeving en wat volgens hen mooier of beter kan. ‘Met het antwoord op deze vragen, kunnen we namelijk verder bouwen aan de prachtige gemeente Westerveld.’