Heide Expres blijft voorlopig stilstaan

Havelte - Hij kan hoog of laag springen, maar in de huidige vorm is er geen plaats meer op het Holtingerveld voor ondernemer Jan Kootstra en zijn Heide Expres. De oude legertruck waarmee tot voor kort rondleidingen werden gegeven, moet zo aangepast worden dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ook haar goedkeuring verleent. Pas dan mag Kootstra weer op pad.

Ondernemer Jan Kootstra reed de afgelopen zeven jaar in de oude legertruck bezoekers rond in natuurgebied het Holtingerveld. Hij vertelde daarbij over de rijke geschiedenis van het prachtige gebied. Kootstra mocht daarbij zijn oude legertruck gebruiken omdat de gemeente Westerveld daarvoor een ontheffing had verleend. Diezelfde gemeente Westerveld houdt verder rijden nu tegen. ‘We willen niet langer het risico lopen dat wanneer er ook maar iets gebeurt, de gemeente aansprakelijk is. De Heide Expres kan op de wijze waarop deze tot nu toe heeft gereden, niet verder rijden’, zo zei wethouder Jelle de Haas deze week.

Ombouwen

Wil Jan Kootstra de huidige Heide Expres blijven rijden, dan moet hij de vrachtwagen ombouwen tot landbouwvoertuig. Anders mogen er geen personen mee over de heide worden vervoerd. Verder moet de snelheid van de legertruck worden begrensd en er is extra beveiliging nodig. Laat de ondernemer deze aanpassingen doen, is het nog maar de vraag of hij verzekerd wordt en of de RDW het voertuig goedkeurt.

Nadat Kootstra enkele weken geleden in de Meppeler Courant zijn verhaal al deed, zijn er wel organisaties in actie gekomen. Zo stelden de VVD Westerveld en DSSW/SW al vragen in de commissievergadering. Verder kwam ook VVD Drenthe in actie. Volgens fractievoorzitter Willemien Meeuwissen is het verbieden van de Heide Expres niet in het belang van de Drentse recreatiesector. Zij heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Westerveld, maar haar oproep lijkt weinig kansrijk.