Meimarkt Molen Massier doet het goed als gezinsuitje

Nieuwleusen - ‘Het is abnormaal druk’, stelt Joop van der Molen zaterdagmiddag rond het middaguur vast. ‘En de bezoekers aan de Meimarkt komen overal vandaan: niet alleen uit Nieuwleusen en Dalfsen, maar ook uit Zwolle, Staphorst en Ommen. Ik sprak net zelfs iemand uit Alphen aan den Rijn.’

De vrijwilliger molenaar met de toepasselijke achternaam staat tijdens de jaarlijkse Meimarkt op de eerste verdieping van Molen Massier briefjes in ontvangst te nemen van mensen die meedoen aan een wedstrijd. Aan de hand van de ingevulde namen krijgt hij een goed beeld van waar de bezoekers zoal vandaan komen.

‘Hoeveel weegt de meelzak?’ is de vraag die er boven een half gevulde zak prijkt. Mensen mogen er naar raden en doen dat massaal. Ze staan soms zelfs in de rij. Ook elders in de molen is het druk, met name bij de demonstraties van de verschillende werkende onderdelen. Kinderen kijken vol bewondering toe. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze een molen van binnen zien. En dat komt door de jubileumwedstrijden die de vrijwilligers van Molen Massier de afgelopen weken op touw hebben gezet.

De uit 1861 daterende korenmolen werd tien jaar geleden, na een grootscheepse restauratie, officieel in gebruik genomen en is sindsdien weer draai- en maalvaardig. Vanwege dat jubileum is de jaarlijkse Meimarkt opgevrolijkt met extra activiteiten. Zoals wedstrijdjes voor de jongste jeugd, die via de scholen is uitgenodigd om kleurplaten in te leveren. Aan de iets oudere kinderen zijn op de basisscholen meelzakjes uitgedeeld, die ze op de meimarkt van afgelopen zaterdag konden komen vullen. En zowel kinderen als volwassenen konden raden naar het exacte gewicht van een gedeeltelijk gevulde meelzak, die op de zolder van de molen ligt.

Jonge gezinnen

Die extra activiteiten, plus het overwegend zonnige weer, leidden zaterdag tot een grote toeloop, waarbij met name het grote aantal jonge gezinnen opviel. ‘Als de kinderen komen, komen papa en mama vanzelf mee’, zegt molenaar Roel Kleen. ‘Dat is belangrijk, want je moet vooruit kijken, met het oog op de toekomst van de molen. Deze hele dag is in de eerste plaats bedoeld om zoveel mogelijk mensen bij de molen te betrekken. Voor de opvolging van de huidige generatie vrijwilligers en van de molenaars is het belangrijk dat je de aandacht trekt. Hopelijk zitten er onder de belangstellenden mensen die zich op latere leeftijd – vaak als ze zijn gestopt met werken, want dat is gewoon de praktijk – willen inzetten voor de molen.’

Molen Massier vormde zaterdag opnieuw het kloppend hart van de Meimarkt. Het was overwegend zonnig, en het waaide hard genoeg om de met vlaggetjes versierde wieken daadwerkelijk te laten draaien. De markt telde een dertigtal standhouders en er werd aan meegewerkt door onder andere de Nieuwleusener Kleindierteelt Vereniging en vogelvereniging De Volièrevriend, die een dierenhoek hadden ingericht. Ook op het terras werden goede zaken gedaan; de opbrengst wordt gebruikt om de molen in stand te houden.