Natuurmonumenten eist streep door visvergunning palingvissers

Den Haag - De Raad van State moet de vergunning voor de palingvisserij in de Wieden en het Giethoornsche Meer alsnog ongeldig verklaren. De advocaat van de Vereniging Natuurmonumenten eiste dat maandag tijdens een hoger beroep bij de Raad van State.

Mogelijk gaat de Raad dit ook doen, want de Raad had de nodige vragen bij het besluit van de Kamer voor de Binnenvisserij om de visrechten van drie vissers te verlengen. Natuurmonumenten wilde van die visrechten in haar wateren af. Maar de Kamer, als beheerder van de visrechten namens de staat, dacht daar anders over.

Volgens de Kamer tast de verlengde vergunning de palingstand in de Wieden en het Giethoornsche Meer niet aan. Dat is waar de Kamer op moet letten. Maar de vraag voor de Raad van State is of de Kamer niet verder had moeten kijken dan zijn neus lang is.

Ernstig

Natuurmonumenten wees de Raad op de wereldwijde stand van de paling. Die is niet best. In de ogen van Natuurmonumenten zelfs zeer ernstig. ‘Er moet iets gebeuren’, betoogde de advocaat van Natuurmonumenten. ‘Anders dreigt de paling uit te sterven.’ Daarom wil Natuurmonumenten niet dat zijn natuurgebied wordt gebruikt om de palingstand wereldwijd aan te tasten.

Volgens Natuurmonumenten wordt de jonge paling, glasaal, geïmporteerd uit Frankrijk en door de drie palingvissers in de Wieden uitgezet. Het kwaad is dan al geschied, want bij het opvissen en transporteren van de glasaal naar Nederland sterft daarvan 40%. Dat is tegen de afspraken in om wereldwijd de paling voorlopig met rust te laten.

Stokoud

Maar volgens een woordvoerster van de Kamer moet bij het toekennen van visrechten de Visserijwet worden toegepast. Ook al is die intussen stokoud. Die wet bepaalt dat bij het verlenen van visrechten gekeken wordt naar de nationale stand van de paling.

De rechters van de Raad zetten daar tijdens de zitting vraagtekens bij. De Kamer moet ook naar andere belangen kijken, zei een van de rechters. Bovendien moeten de vissers volgens hun vergunning zelf maatregelen nemen om de visstand te verbeteren. Van die maatregelen was nog niets terecht gekomen en de Kamer had dit ook niet gecontroleerd, bleek tijdens de zitting.

Principiële kwestie

‘Het is een zeer principiële kwestie’, aldus de advocaat van Natuurmonumenten. ‘We hebben meer gebieden waar dit probleem speelt.’ De uitspraak van de Raad zal ook bepalend zijn voor de vraag of de Kamer verder moet kijken dan alleen naar de nationale visstanden bij bedreigde soorten.

De uitspraak volgt over zes weken.