Basisschoolleerlingen uit Meppel worden ondernemer

Meppel - De Meppeler ondernemer Anis Jadib en Stichting PCBO Meppel slaan de komende weken de handen ineen om bassischoolleerlingen vroegtijdig kennis te laten maken met ondernemerschap. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de zes Christelijke basisscholen die zijn aangesloten bij PCBO Meppel krijgen de komende zes weken de kans om een eigen businessplan te bedenken en uit te voeren.

Anis Jadib - eigenaar Werkplan Uitzendbureau en Posmark Nederland - bezoekt de kindcentra Anne Frank, Stadskwartier, Het Kompas, De Akker, Talent.nl en Beatrix om het project ‘Kindcentraal Ondernemen’ af te trappen.

Leerlingen worden door Jadib uitgedaagd om na te denken over het runnen van een eigen onderneming. Zij kunnen bij hun leraar solliciteren met eigen ideeën, uitwerkingen of skills. De leerlingen met de beste ideeën worden geselecteerd en vormen samen een projectgroep. Anis Jadib stelt vervolgens per projectgroep 250 euro ter beschikking als startbedrag. Leerlingen krijgen de schone taak om dit bedrag te investeren. Daarbij is het bedoeling dat zij als echte ondernemers te werk gaan en proberen in de komende zes weken winst te maken. Daarvoor mogen ze ook hulp inroepen van andere leerlingen op hun school. Na zes weken volgt er een eindfeest met alle betrokken scholen. Tijdens dit feest wordt de projectgroep die het beste gepresteerd heeft, in het zonnetje gezet. Ook is er een extra aanmoedigingsprijs voor het beste alternatieve idee.

Stimulans

Anis Jadib en PCBO Meppel hopen met dit project ondernemerschap bij kinderen vroegtijdig te stimuleren. ‘Als ik terugkijk op mijn eigen tijd op de basisschool, heb ik het als groot gemis ervaren dat er geen aandacht was voor het vroegtijdig kennismaken met ondernemers en ondernemerschap. De initiatiefnemers van PCBO Meppel en ik vinden het waardevol om hierin iets mee te kunnen geven aan kinderen. Het stimuleert mooie dromen en de wil om er iets mee te doen. Daarnaast kunnen de kinderen ondernemerschap in de praktijk ervaren. Hopelijk geeft het hen een juiste prikkel om er iets mee te doen.’

Door verschillende thema’s aan te snijden in de klas krijgen kinderen meer inzicht over ondernemen en leren ze hoe belangrijk geld eigenlijk is. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe verdubbel je 250 euro. Welke risico’s horen bij ondernemen? Is het idee duurzaam? Wat doet de concurrentie? Allemaal onderwerpen waar de kinderen rekening mee leren houden.

Onderwijs en ondernemerschap gaan hand in hand in Meppel. Het project is een samenwerking van PCBO Meppel, Werkplan en FIZZ | Digital Agency. FIZZ ondersteunt tijdens dit project met communicatie- en marketingmiddelen. Werkplan blijft nauw betrokken de komende weken. Ook gaat het bedrijf met de leerlingen op bedrijfsbezoek.