Zoekgeraakte kraan na brand Talen leidt tot rechtszaak

Zwolle / Meppel - Na een grote brand op het door Talen Recycling gehuurde terrein in Meppel bleek een kraan verdwenen. Het recyclingbedrijf vorderde deze middels een kort geding in Zwolle terug. Maar de gedaagde is niet de verhuurder van het terrein. ‘Ik heb geen idee waar die kraan is.’

‘Als meneer Talen wil weten waar zijn kraan is, moet hij mijn compagnon dagen. Niet mij’, zei de gedaagde namens Klein Holding Vastgoed donderdag halverwege de dan chaotisch verlopen zitting. In de kern is de eis duidelijk: geef me mijn kraan terug. Maar achter die helderheid schuilt een mist aan deals, onderhandelingen en natuurlijk de brand van 1 november 2018.

Het gebeurde precies op de dag dat Talen Recycling het terrein aan de Hesselterlandweg in Meppel wegens betalingsachterstanden had moeten verlaten. Maar het terrein lag nog vol afval toen een enorme brand uitbrak. In allerijl werd de kraan – waarvan de waarde tussen de 27.000 en 89.000 euro wordt geschat – snel van het terrein gereden. Toen de brand grotendeels onder controle bleek, werd de kraan teruggezet. Reden hiervan was dat men deze niet buiten de hekken wilde laten staan. Daarna heeft niemand van het recyclingbedrijf de kraan meer gezien

Hen werd immers de toegang tot het terrein ontzegd. Niet door de gedaagde in dit kort geding, maar door diens compagnon van Lagros BV. Dat Talen bij Klein Holding terecht kwam, was onder meer omdat hij ruim een ton van dit bedrijf leende. Tijdens het – te laat – terugbetalen van die lening vond Talen het goed dat de kraan op het terrein van Klein Holding onder diens beheer blijft staan.

Kraan op Urk

Maar kennissen melden hem plots dit jaar dat de kraan op Urk is gesignaleerd. Als hij op dat terrein een kijkje neemt, wordt hij letterlijk het terrein afgeslagen.

Maar de gedaagde kent het bedrijf op Urk niet. Het verbaasde hem dat het donderdag in de rechtszaal zat. ‘Laat Talen eerst eens reageren op een vordering van ons.’ Hij doelde op de 850.000 euro aan gederfde huurinkomsten en opruimingskosten die Lagros maakte om het terrein na de brand weer schoon aan een ander te kunnen verhuren. Van de vrees van Talen dat de kraan door de gedaagde verduisterd is of beschadigd wordt, daarvan kan geen sprake zijn, zei advocaat Marloes Eikelboom. ‘En dus moet de eisende partij niet-ontvankelijk verklaard worden.’

Talen is inmiddels de lening aan het terugbetalen. ‘We hebben al 20.000 euro terugbetaald’, zei de directeur. Dat het terugbetalen zo lang duurde, hing samen met de problemen die het recyclingbedrijf met de provincie Overijssel en meerdere gemeenten heeft. De enorme afvalberg die hij in Staphorst bouwde uit protest vanwege een conflict met de gemeente daar, gekscherend 'Mount Staphorst' genoemd, haalde landelijk het nieuws. Ook in Meppel lag hij overhoop het de autoriteiten. Die gemeente legde hem in de zomer van 2018 een dwangsom op. Na de brand in november werd het terrein dagenlang bewaakt.

‘Waar die kraan is, daar komen we vandaag niet achter’, concludeerde de rechter in Zwolle. Hij doet op 3 juni uitspraak.