Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Burn-out

Alex was directeur van een bank in het Westen. Hij was nog niet zo lang in dienst bij deze bank en had best snel carrière gemaakt. Dat brak hem op enig moment wel op.

De combinatie werk en privéomstandigheden viel hem zwaar. Alex viel enkele maanden uit met een burn-out. Maar hij kwam terug, zijn team functioneerde prima, de bank floreerde. Alex kreeg zelfs nog een email van de hoogste baas, die hem persoonlijk bedankte voor zijn inzet en zijn bijdrage aan weer een succesvol jaar bij de bank. Alex voelde zich goed. Gewaardeerd.

En toch kreeg hij een terugval. En niet zo’n kleintje ook. Alex viel weer uit, dit keer voor een half jaar. Maar hij kwam opnieuw terug. Alex had er zin in; hij ging met zijn team weer vol aan de bak voor de bank. Twee weken na zijn terugkomst werd Alex uitgenodigd bij zijn baas. ‘Ik ben benieuwd’, dacht hij nog, ‘maar we zullen zien.’ De directeur viel met de deur in huis: ‘Alex, er is geen draagvlak meer voor jou op dit kantoor. Er is forse kritiek op jou vanuit het team. Je wordt overgeplaatst naar een ander kantoor op 1,5 uur rijden afstand.’

Maar Alex weigerde. ‘Hoezo geen draagvlak, zo twee weken na mijn terugkeer? Daar heeft niemand wat van laten blijken?!’ Daarop diende de bank direct een verzoek in bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De bank voerde aan dat Alex verwijtbaar had gehandeld door geheel ten onrechte de overplaatsing niet te accepteren. De arbeidsrelatie was daardoor ook verstoord.

De kantonrechter dacht daar wel heel anders over. Die oordeelde dat Alex was geconfronteerd met de mededelingen over forse kritiek, geen draagvlak en hoe dan ook geen terugkeer. Van hoor en wederhoor was geen sprake geweest en Alex was voor het voldongen feit geplaatst dat hij zijn functie kwijt was. Onbegrijpelijk, zo vond de kantonrechter. De bank had moedwillig aangestuurd op een verstoorde arbeidsverhouding en dat is ernstig verwijtbaar.

Alex wilde zo langzamerhand zelf ook niet meer terug naar de bank, dus de kantonrechter beëindigde alsnog de arbeidsovereenkomst. Alex kreeg overigens wel de transitievergoeding van bijna 19.000 euro mee én een billijke vergoeding van 200.000 euro.