Meppeler Hans Kuipers komt in Gedeputeerde Staten

Meppel / Assen - Nu het coalitieakkoord voor de provincie Drenthe is gepresenteerd, is ook bekend wie de beoogd gedeputeerden zijn voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Het college gaat bestaan uit PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.

Namens GroenLinks komt de Meppeler Hans Kuipers in het college terecht. Hij wordt de eerste Meppeler in de Gedeputeerde Staten van Drenthe. Tevens is het de eerste keer dat GroenLinks zitting neemt in het college.

Kuipers (31 jaar) krijgt de portefeuilles water, sociale agenda en vitaal platteland, wonen, waterschappen, regio Groningen-Assen, zorg en welzijn, vergunningen, RUD en Prolander en communicatie. Hij wordt de vierde loco commissaris van de Koning.

Gemeenteraad

De vorige vier jaar zat hij als fractievoorzitter voor GroenLinks in het Drents Parlement. Dit jaar was hij voor het tweede jaar op rij de lijsttrekker namens de partij tijdens de verkiezingen. Kuipers was voorheen ook actief in de gemeentelijke politiek. In 2010 begon hij als duo-raadslid.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was hij de lijsttrekker voor GroenLinks Meppel en kwam hij in de raad terecht. In 2015 nam hij een stap terug in de gemeenteraad, omdat hij plaatsnam in de Provinciale Staten. Paula van Eerden nam zijn plaats in en Kuipers werd duo-raadslid. Maar eind 2017 keerde Kuipers terug in de raad. Tot aan de verkiezingen van vorig jaar verving hij Paula van Eerden, nadat ze stopte fractieleider en raadslid.

GroenLinks verdubbelde na de verkiezingen het aantal zetels: van twee naar vier. Onder de noemer ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ presenteerden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie maandag het resultaat van hun onderhandelingen. Naast Kuipers komen ook Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) in het college. Zij zaten ook de vorige vier jaar in het college.