Regio Zwolle start ontwikkelfonds voor om- en bijscholing

Zwolle - De Regio Zwolle zet in op groei. Om dat te realiseren moet het beste uit mensen worden gehaald en moeten alle kansen worden benut, aldus de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle.

Menselijke kennis en kunde - het Human Capital - is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de Regio Zwolle. Daarom wordt er een Ontwikkelfonds in het leven geroepen om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Het geld is dus nadrukkelijk bedoeld voor het ontwikkelen, leren, opleiden van (potentiële) werknemers. Middelen voor het Ontwikkelfonds komen van 19 gemeenten uit de regio Zwolle. De Provincie verdubbelt dit bedrag in de komende vijf jaar.

Daarnaast is een aanvraag voor de zogenaamde Regiodeal bij het kabinet in de maak. Naar verwachting komt hier in het najaar uitsluitsel over.

Bedrijven die deel willen nemen doen dat altijd via een 50 / 50 cofinanciering regeling (dus een onderneming dient zelf 50% van de ontwikkelfinanciering bij te dragen). Iedere euro komt tegemoet aan werkgevers, werknemers, werkzoekenden en starters.

Het is de verwachting dat het Ontwikkelfonds Regio Zwolle medio juni van start gaat. Meer informatie is te vinden op de website www.upgradejezelfregiozwolle.nl