Dalfsen financieel gezond

Dalfsen - De tijd dat alles moet kunnen ligt ver achter ons. Dit stelde Herman Kleine Koerkamp woordvoerder van Gemeentebelangen maandagavond tijdens de bespreking van de jaarrekening 2018 in de raadscommissie .

Er zijn veel onzekerheden waar we geen grip op hebben. Ook sprak hij zijn zorgen uit over de financiële bijdragen voor de burgers. Zijn redenering is duidelijk: De rijksoverheid belooft dat de burger er financieel op vooruit gaat, maar tegelijkertijd worden de gemeenten gekort. De gemeente moeten nu de burgers aanspreken om hun taken kunnen uitvoeren.

Hij stelde angstig te zijn voor de toekomst. De jaarrekening van de gemeente geeft een tekort van 500.000 euro maar daar staat tegenover een toename van de reserves. Op dit moment is de gemeente Dalfsen meer dan financieel gezond. Op alle onderdelen scoort het goed tot zeer goed in vergelijking tot andere gemeenten. Er zijn hier natuurlijk ook tegenvallers voornamelijk in het sociaal domein vooral de jeugdzorg . Speciale aandachtspunten die door de accountant naar voren zijn gebracht zijn de aanbestedingen , de grondexploitaties en ict.

Verhoging OZB

Duidelijk werd wel dat niet alle partijen hetzelfde inzicht of mening hebben over de toekomstige financiële situatie. Ben Schrijver van D66 was veel positiever over de financiële situatie en vergeleek de situatie van de gemeente Dalfsen met een automobilist die met een volle tank weg rijdt maar ook nog een jerrycan met benzine in de kofferbak heeft. Hij vroeg zich af of de gestelde doelen zijn behaald en of de verhoging van de OZB wel echt nodig was. In de praktijk zijn 20 procent van de geplande prestaties niet gehaald.

Een van de oorzaken komt door de hoge werkdruk bij de afdelingen. De gemeente heeft moeite om hoog gekwalificeerd personeel aan zich te binden. Volgens wethouder Jan Uitslag kan de gemeente de salarissen niet verhogen. CDA-er Betsy Ramerman pleitte echter wel voor eigen mensen in plaats van het inhuren van derden, dit laatste is volgens haar duurder.