Raad van State bestraft gemeente Westerveld voor onterecht wegbestemmen camping Leggelderveld

Den Haag / Dwingeloo - De gemeente Westerveld heeft camping Leggelderveld in Dwingeloo onterecht weg bestemd. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist. De gemeente kan er nu juridisch gezien niet meer onder uit om de camping aan de Vorrelvenen alsnog in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied op te nemen. De gemeente krijgt van de Raad 20 weken de tijd om dit te regelen.

De gemeente kan zich dan ook nog buigen over het plan van de eigenaar om de camping uit te breiden met een klein chaletpark. Daar had de gemeente volgens de eigenaar ook rekening mee moeten houden bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan. Dat was niet gebeurd, omdat het uitbreidingsplan niet voldoende concreet was. Volgens de Raad heeft de gemeente toen terecht dit plan buiten beschouwing gelaten. Het was volgens de Raad inderdaad niet concreet genoeg.

De eigenaar kocht de camping in 2016. Volgens hem mocht hij daar ook een camping exploiteren op grond van het toen geldende bestemmingsplan dat al dateerde uit 1993. De gemeente maakte met een nieuw bestemmingsplan in 2012 een einde aan de mogelijkheid van een camping op het perceel. Maar dit plan werd door de Raad van State vernietigd en daardoor trad het bestemmingsplan uit 1993 weer in werking en dat liet wel een camping toe.

Reparatie

De gemeente kwam pas in 2017 met een reparatie van het vernietigde bestemmingsplan en daarin was de camping weer weg bestemd. De eigenaar was toen dus al gestart met de camping.

De gemeente had daar geen boodschap aan. Woordvoerders van de gemeente stelden bij de Raad dat de eigenaar zich moeilijk kon beroepen op een zwaar verouderd bestemmingsplan uit 1993. Bovendien liet dit oude plan alleen een camping toe bij een agrarisch bedrijf. De eigenaar had dit niet. Verder stelden de woordvoerders dat feitelijk al in 2012 geen camping meer op het perceel in werking was. En daarna ook niet, zoals was gebleken uit luchtfoto’s.

De Raad heeft van dit standpunt van de gemeente gehakt gemaakt. In het oude plan staat volgens de Raad niet dat een agrarisch bedrijf bij de camping aanwezig moet zijn. De luchtfoto’s van de gemeente maken ook niet aannemelijk dat er de laatste jaren geen camping meer was. De gemeente heeft zelf nagelaten om na het eerder vernietigde bestemmingsplan met een reparatieplan te komen. In die tussentijd is de eigenaar zijn camping begonnen op grond van een toen geldend bestemmingsplan en dat moet de gemeente nu respecteren.