Buren zitten niet te wachten op Veniger camping

Wanneperveen - De Raad van State gaat binnen twee weken beslissen of het bestemmingsplan voor de omstreden minicamping aan de Veneweg in Wanneperveen wordt stilgelegd. De Raad behandelde donderdag het verzoek van enkele omwonenden om het plan te schorsen. Met een schorsing willen ze voorkomen dat er snel kan worden gebouwd. Onlangs is al een bouwvergunning door de gemeente Steenwijkerland verleend.

Het plan maakt de vestiging van een bed and breakfast, de plaatsing van enkele luxe safaritenten, een boomhut en enkele bijgebouwen mogelijk. De omwonenden vinden het een slecht plan, omdat het onvoldoende bescherming geeft tegen overlast. De planregels en de bijbehorende plankaart zorgen volgens hen voor onduidelijkheid en dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente bij overlast onvoldoende middelen heeft om op te treden. Zo zijn onder andere aan de toegelaten horeca te weinig voorwaarden gesteld.

Het plan zou ook in strijd zijn met provinciaal beleid. Dat laat volgens de omwonenden geen verblijfsrecreatie in dit gebied toe. Alleen voor een alternatief recreatieconcept is een uitzondering op dat beleid mogelijk. Maar safaritenten en een boomhut vinden de omwonenden niet echt alternatief. Verder vinden ze de korte afstand tussen de minicamping en de omliggende woningen te klein.

Maar de gemeente verwerpt de bezwaren, ook al wordt wel erkend dat enkele planregels kunnen worden verduidelijkt. De Raad van State gaat nu beoordelen of de bezwaren zo zwaar tellen dat het project voorlopig moet worden stilgelegd. Over ongeveer een half jaar komt er sowieso een vervolgzitting waarin de bezwaren uitgebreid worden beoordeeld.