Opgeknapt Piet Soerplein kan weer jaren mee

Havelte - Het Piet Soerplein in Havelte is feestelijk geopend. Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld en voorzitter Rob van den Brink van Dorpsgemeenschap Havelte legden speciaal voor deze gelegenheid de laatste steen in het plein.

Het opgeknapte Piet Soerplein is een plein vóór en dóór Havelte. Het is een plein waar men samenkomt voor een praatje, waar activiteiten plaatsvinden en waar meer dan wekelijks marktkooplieden hun goederen aanbieden. De inwoners van Havelte, met als spreekbuis de Dorpsgemeenschap Havelte, zijn zelf met plannen gekomen voor de herinrichting van het plein. Voor het plaatsen van de laatste steen werd de opening zaterdag feestelijk omlijst door onder meer het Havelter koor Voices4U en Swingband Havelte.

Het opknappen van het plein in het hart van het dorp maakt onderdeel uit van het grotere plan voor heel Havelte: het Ruimtelijk Actieplan Havelte. Een plan wat in 2017 tot stand is gekomen door een breed participatietraject met de Dorpsgemeenschap en inwoners van Havelte. In nauw overleg met de plaatselijke ondernemersvereniging en de Roaah (Recreatie ondernemers actief aan het Holtingerveld) heeft deze club het voortouw genomen bij het maken van het Ruimtelijk Actieplan Havelte.

Verschillende fases

De ingrepen aan het Piet Soerplein waren onderdeel van het plan, samen met de onlangs uitgevoerde opwaardering van de Brink. De Hofweg en de Beukenlaan, de entrees van Havelte aan de Van Helomaweg en de omgeving van de Clemenskerk worden ook nog aangepakt net als het Molen- en het Waterbolkpark. De Rijksweg (langs de Drentse Hoofdvaart), de Kerklaan en de Boskampsbrug worden onder handen genomen in fase 4.

In de vijfde en laatste fase wacht de realisatie van een verbindingspark tussen het Holtingerveld en de Havelter dorpskern. Het actieplan is opgesteld door Jorrit Noordhuizen: de in Utrecht wonende landschapsarchitect die opgroeide in Havelte.

De totale gedaanteverwisseling die het hart van Havelte als onderdeel van het Ruimtelijk Actieplan Havelte ondergaat, is begroot op 4,2 miljoen euro.


Gerelateerd nieuws