WDS houdt inloopavond over drie windmolens

Staphorst - Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst houdt donderdag 6 juni in samenwerking met de gemeente Staphorst een inloopbijeenkomst in de patio van het gemeentehuis. Tussen 19.00 en 21.30 uur zijn belangstellenden uitgenodigd om zich te laten informeren over drie te bouwen molens in De Lommert.

Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen zoals slagschaduw, geluid, obstakelverlichting en de posities van de windmolens. Naast het verstrekken van informatie is er een geluidexperience en is er een beeldbeleving met bewegende videovisualisaties.

Inwoners kunnen tijdens de inloopbijeenkomst ideeën aanreiken voor het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving waarmee Wij Duurzaam Staphorst de landschaps- en natuurwaarden in de nabije omgeving wil verhogen. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over vragen over de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

De coöperatie heeft bij gemeente Staphorst een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen en exploiteren van het Windpark Staphorst bestaande uit drie molens van elk 212 meter hoog. De gemeenteraad heeft op 7 mei besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Dat ging niet zomaar. Aanvankelijk was een raadsmeerderheid tegen, maar na een kleine verplaatsing van zeventig meter, en de passage dat de turbines maximaal 25 jaar staan én De Slagen en Bullinerslag tot 2046 geen planologische ellende krijgen, ging de raad akkoord. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen sinds 15 mei voor een periode van zes weken ter inzage.

Staphorst kreeg een taakstelling van de provincie Oveijssel opgelegd om 12 megawatt aan windenergie in te vullen. De Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst maakte volgens een onafhankelijke commissie het beste en meest coöperatieve plan. Ze mag de molens bouwen.

Tegenstanders

Tegenstanders van de drie molens slijpen de messen. Het gaat om een groep van 35 ondernemers uit Staphorst en IJhorst en het buurtcomité Behoud de Lommert. Het aantal ondernemers dat mee wil doen in de strijd tegen de molens neemt gestaag toe. Advocate Anne van Nus en haar team zijn door de tegenstanders ingeschakeld om alles te doen om de drie molens van 212 meter hoog op deze locatie te weren. De ondernemers snappen dat Staphorst molens moet bouwen, maar ze vinden deze plek, vlakbij hun bedrijven waar ze vaak wonen en werken, ongeschikt. Ook vinden ze dat het beschermd dorpsgezicht wordt ontsierd. ‘Onze advocaten zien kansen om de turbines te weren’, zegt Klaas Kooiker namens de ondernemers.