JOOP op Kroonplein

Dalfsen - Lemelerveld krijgt een jongeren en ouderen ontmoetingsplek (JOOP) op het Kroonplein aan de zijde van de Haven. Met dit besluit is een einde gekomen aan een oorspronkelijk opzet om een plek voor de jongeren te vinden.

De politieke partijen waren het maandagavond tijdens de raadsvergadering volledig oneens over een plek voor de jeugd. Al tijdens de raadscommissie enige weken geleden was dit duidelijk. Het collegevoorstel om de plek aan de noordzijde van het sportpark Heidepark een Jop te plaatsen is door een meerderheid van de raad verworpen. Gemeentebelangen, PvdA en VVD zijn voor plaatsing op het Kroonplein. CDA en ChristenUnie zijn voor plaatsing bij het Heidepark.

Draagvlak

De voorstanders van het plaatsen op het Kroonplein stelden in een amendement dat ze het sportpark te ver van het centrum ligt en vooral in donkere jaargetijden voor veel Lemelervelders als sociaal onveilig wordt ervaren. Een JOOP (Jongeren en Ouder Ontmoetingspunt) kan bijdragen aan integratie van leeftijdsgroepen en naar verwachting op meer draagvlak kan rekenen.

Dit amendement werd echter verworpen. Voor de JOOP in Lemelerveld wordt de oude kille metalen JOP die in het verleden in Nieuwleusen voor de sporthal De Schakel stond gebruikt. Het gebouw moet nog wel zwart worden geverfd en voorzien van planken zodat het passend is voor het Kroonplein. Na een jaar wordt het besluit geëvalueerd.

CDA is zwaar teleurgesteld over de gang van zaken nu een raadsmeerderheid voor het Kroonplein heeft gekozen. Verschillende locaties werden de afgelopen periode in beeld gebracht en gewogen, waarbij de locatie Kroonplein als eerste afviel: minst favoriet onder jongeren, negatief advies van de politie en niet passend in het straatbeeld. De afgelopen jaren is het Kroonplein opnieuw ingericht en zijn alle Lemelervelders onlangs in de gelegenheid gesteld mee te denken over de aanpassing van het plein in verband met veiligheid en meer groen. Over een ontmoetingsplek voor jongeren is er nooit gesproken.

CDA-woordvoerder Roel Kouwen: ‘Goede inpassing kost duizenden euro’s en de nodige tijd. De stalen constructie die eerder op het sportpark in Nieuwleusen stond, vinden wij niet passen op het Kroonplein. Bovendien sla je alle gesprekken over de herinrichting van het plein van de afgelopen jaren volledig in de wind. Het meest baal ik er nog van dat we het initiatief van deze groep jongeren volledig te kort doen: al jaren vragen ze niet meer dan een eigen plek in Lemelerveld om samen te komen. Het lijkt nu weer op de lange baan te worden geschoven.’