Willem de Zwijgerstraat gaat op de schop

Staphorst - De Willem de Zwijgerstraat in Staphorst gaat dit jaar nog op de schop. In 2007 kreeg de straat een nieuwe inrichting, maar die voldoet niet. Om te voorkomen dat ‘schoon’ regenwater het riool en de zuivering onnodig belast, koos de gemeente destijds voor een waterpasserende bestrating.

Het regenwater stroomt via de voegen van de bestrating naar de waterbergende steenslagconstructie onder de rijbaan af naar de ondergrond. Er zijn geen kolken aanwezig. Dit systeem is bij wijze van pilot aangelegd in de Willem de Zwijgerstraat en in een deel van de parkeerplaats bij de sporthal. Om te voorkomen dat de voegen van de waterpasserende bestrating dichtslibben, worden deze regelmatig gereinigd met een zuigauto. Toch blijkt dat het lastig is om de voegen goed schoon te krijgen, waardoor deze toch dichtslibben.

Op andere plekken wordt juist het voegsplit er tussenuit gezogen waardoor de stenen gaan klapperen en verzakken. Bewoners maken regelmatig opmerkingen over de klapperende weg. Bij veel regenval blijft er enige tijd water op straat staan. Mede gezien de opmerkingen uit de buurt is besloten het onderhoud nog dit jaar uit te voeren.

De te nemen maatregelen volstaan met het herstraten van de rijbaan en het aanbrengen van kolken die rechtstreeks in de waterbergende steenslagconstructie lozen. Begin 2019 zijn deze maatregelen ook uitgevoerd bij de parkeerplaats van de sporthal. In week 26 start het werk.