Wordt de Prinsengracht opengegraven? Gemeente start onderzoek!

Meppel - De gemeente Meppel is gestart met het onderzoek naar het wel of niet opengraven van de Prinsengracht. Een extern onderzoeksbureau gaat onderzoeken wat de eventuele meerwaarde is van het opengraven van dit deel van de oude stadsgracht.

De gemeente en het onderzoeksbureau vragen hierbij ook de mening van inwoners. Voordat het onderzoek echt begint, wordt er een speciale inloopbijeenkomst gehouden. Deze vindt dinsdag 18 juni van 17.00 tot 20.00 uur plaats in Herberg ‘t Plein. De gemeente wil van bewoners en ondernemers horen wat er onderzocht moet worden. ‘We proberen daarbij los te komen van meningen en te kijken hoe we zo goed mogelijk onderzoek kunnen laten doen.’

Er wordt onderzoek gedaan naar het terugbrengen van de gracht op het Prinsenplein tot aan de Groenmarkt. Het wordt onderzocht als een maatschappelijke businesscase. Dat is een kosten-baten afweging. ‘Als uit het onderzoek een overwegend economische potentie blijkt, dan gaan we op zoek naar de middelen om het te kunnen realiseren’, staat geschreven in het coalitieakkoord.

De gemeente gaat tot het onderzoek is afgerond geen grote investeringen of onomkeerbare ingrepen doen, die het opengraven van de gracht onmogelijk maken.

Sterk Meppel

Het onderzoek naar het opengraven van de Prinsengracht is opgenomen in het coalitieakkoord. Het is een wens van Sterk Meppel - het was voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar de enige partij die er voor pleitte. De voornaamste reden dat de andere partijen het niet willen, zijn de gigantische kosten: ongeveer acht miljoen euro.

Elisabeth Bakkenes (Sterk Meppel), voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Wat is er nu leuker dan langs een gracht te lopen en te winkelen? Dat is een stuk leuker dan van de sokken gereden worden, omdat iemand geen parkeerplek kan vinden. Als er ooit een keer genoeg geld is, is dat voor ons een grote wens.’

Sterk Meppel heeft dan ook een geschiedenis met grachten. De partij begon in 1976 als de actiegroep ‘Grachtwacht’ en is ontstaan toen de gemeente de grachten wilden dempen. In 1980 werd uiteindelijk besloten de grachten open te houden.

In 2008 werd de Prinsengracht al enigszins teruggebracht. Voor ongeveer 8 ton werd toen de Gasgracht (85 meter) open gegraven.