Gemeente Westerveld heeft een tekort van ruim 2 miljoen en wil OZB verhogen

Diever - De gemeente Westerveld heeft vorig jaar afgesloten met een tekort van ongeveer 2.3 miljoen euro. Het tekort kan door de algemene reserve opgevangen worden.

Het financieel resultaat van het boekjaar 2018 valt lager uit dan verwacht. Dit komt door onvoorziene toename van de uitgaven voor jeugd en Wmo. Hierdoor ontstond er op het Sociaal Domein een nadelig resultaat van ruim 1 miljoen. Daarbij gaat het zowel om een toename in aantal zorgvragen als in zorgzwaarte. Voor de Wmo geldt daarbij dat er een toename van de zorg is ontstaan nadat het Rijk de inkomensgerelateerde eigen bijdrage heeft vervangen door een abonnementstarief. De drempel om een aanvraag in te dienen is verdwenen zonder dat het Rijk voor de toegenomen zorgvraag financiële compensatie aan de gemeenten heeft gegeven.

De totale uitgaven voor het Sociaal domein zijn daarmee € 2,8 miljoen hoger dan het bedrag dat Westerveld van het Rijk krijgt voor het Sociaal domein.

Daarnaast zorgt het treffen van voorzieningen voor oud-bestuurders voor wachtgeld en pensioenen (tot een bedrag van eenmalig maximaal € 1,4 miljoen) voor het tekort.

Verhoging OZB

De doorrekening voor de komende jaren laten tekorten zien, als er nu geen maatregelen worden genomen. Het college stelt in de voorjaarsnota 2019 een aantal bezuinigingen voor, om nu en in de toekomst investeringen te kunnen doen.

Het college wil nu onder andere de OZB verhogen. Tegelijkertijd wil het wel de rioolheffing verlagen. Per saldo betekent dit een verhoging van 43 euro per huishouden op jaarbasis. Ook wil het college de toeristenbelasting verhogen, van 1,10 euro naar 1,50 euro.

Andere maatregelen die het wil nemen is het herstructureren van de zorg en met minder middelen toch effectieve zorg blijven bieden aan inwoners die dat echt nodig hebben. Daarnaast wil het de uitgaven in het zogeheten fysieke domein uitsmeren over langere perioden.